Skocz do zawartości

Ranking


Popularna zawartość

Treść z najwyższą reputacją w 20.02.2013 uwzględniając wszystkie działy

 1. 2 punkty
  FamaS

  [Problem]Skiny w gta

  Siemano, ostatnio zmieniałem windowsa na 7 i po reinstalu mam problem mianowicie wchodze na gta, przez chwile all ok. Jednak po chwili skiny są jakby pocięte Mniej więcej wygląda to tak: http://i.solidfiles.net/c305b4d535.png moja karta graficzna - ATI Radeon 4300/4500 HD series 1gb pamięci. Z góry thx za pomoc
 2. 1 punkt
  Pawniarz

  [GTA 3]Ghost City

  Byliście w Ghost City? To jest takie małe miasto w GTA 3 chyba tam był ten napad na bank na początku :P
 3. 1 punkt
  Przedstawiam wam PAWN dla GTA San Andreas Singleplayer. Pracuje nad tym od jakiegos czasu, terazniejsza wersja: "samod Beta v0.3". Autorstwa oczywiscie mojego - Gamer_Z. Download Link: samod-beta v0.3 Instrukcje: wypakuj wszystko co w "GTA San Andreas" do folderu GTA na Twoim komputerze. Zrob backupy plikow ktore ten mod przepisuje (vorbis.dll), chyba ze masz juz cleo zainstalowane (4+) to omin pliki vorbisfile.dll, vorbishooked.dll oraz vorbis.dll. Glowny include to #include <a_singleplayer>. Oto i on: #if defined _singleplayer_included #endinput #endif #define _singleplayer_included #pragma library PawnForSinglePlayer #include <core> #include <file> #include <float> #include <string> #include <time> #pragma tabsize 4 native GetGameVersion(); native GetBlurLevel(); native GetGameTime(&hour,&minute); native Float:GetFPS(); native Float:GetGameSpeed(); native Float:GetGravity(); native GetBikeFrontWheelCounter(); native Float:GetBikeFrontWheelDist(); native GetBikeRearWheelCounter(); native Float:GetBikeRearWheelDist(); native GetCarLess3WheelCounter(); native GetCarTwoWheelCounter(); native Float:GetCarTwoWheelDist(); native bool:GetCrossHair(&Float:x,&Float:y);//return value - crosshair::enabled/disabled native GetDoesNotGetTired(); native Float:GetFPSMoveHeading(); native GetLastTimeBigGunFired(); native GetLastTimeEaten(); native GetPlayerMoney(); native GetWantedLevel(); native SetMaximumWantedLevel(MaxWantedLevel); native SetWantedLevel(WantedLevel); native SetWantedLevelNoDrop(WantedLevel); native SetWantedLevelNoFlash(WantedLevel); native GivePlayerParachute(); native SetDoesNotGetTired(bool:DoesNotGetTired); native SetLastTimeBigGunFired(time); native SetLastTimeEaten(time); native SetPlayerMoney(money); native StreamParachuteWeapon(bool:AllowParachute); native RemoveWeaponModel(model); native RemoveAllWeapons(); native GetAreaCode(); native Float:GetArmor(); native bool:GetCanBeShotInVehicle(); native bool:GetCantBeKnockedOffBike(); native Float:GetCurrentRotation(); native Float:GetCurrentWeaponRange(); native GetCurrentWeaponSlot(); native Float:GetDistFromCentreOfMassToBase(); native Float:GetElasticity(); native GetFightingStyle(); native GetFootBlood(); native Float:GetHealth(); native Float:GetMass(); native GetModelIndex(); native GetMovementSpeed(&Float:x,&Float:y,&Float:z); native GetOccupiedSeat(); native Float:GetOxygenLevel(); native GetPosition(&Float:x,&Float:y,&Float:z); native GetRunState(); native bool:GetStayInSamePlace(); native Float:GetTargetRotation(); native bool:GetTestForShotInVehicle(); native Float:GetTurnMass(); native GetTurnSpeed(&Float:x,&Float:y,&Float:z); native bool:GetUnderwater(); native GetType(); native GiveWeapon(WeaponType,Ammo,WeaponSkill); native bool:IsBackfaceCulled(); native bool:IsDucking(); native bool:IsFullyVisible(); native bool:IsInWater(); native bool:IsOnFire(); native bool:IsOnScreen(); native IsStatic(); native bool:IsStaticWaitingForCollision(); native bool:IsVisible(); native bool:IsWearingGoggles(); native Respawn(Float:x,Float:y,Float:z,bool:CameraCut); native SetAreaCode(areacode); native SetArmor(Float:armor); native SetBackfaceCulled(bool:backfaceculled); native Float:GetBuoyancyConstant(); native SetBuoyancyConstant(Float:constante); native SetCanBeShotInVehicle(bool:Shot); native SetCantBeKnockedOffBike(CantBeKnockedOffBike); native SetCurrentRotation(Float:rot); native SetCurrentWeaponSlot(slot); native SetDucking(bool:Duck); native SetElasticity(Float:elasticity); native SetFightingStyle(ightingStyle); native SetFootBlood(FootBlood); native SetGogglesState(bool:IsWearingThem); native SetHealth(Float:health); native SetIsStanding(bool:standing); native SetLighting(Float:lighting); native Float:GetLighting(); native SetMass(Float:mass); native SetModelIndex(index); native SetMoveSpeed(Float:x,Float:y,Float:z); native SetOccupiedSeat(seat); native SetOnFire(bool:OnFire); native SetOrientation(Float:x,Float:y,Float:z); native SetOxygenLevel(Float:level); native SetPosition(Float:x,Float:y,Float:z); native SetStaticWaitingForCollision(bool:Static); native SetStayInSamePlace(bool:Stay); native SetTargetRotation(Float:rot); native SetTestForShotInVehicle(bool:Test); native SetTurnMass(Float:mass); native SetTurnSpeed(Float:x,Float:y,Float:z); native SetUnderwater(bool:UnderWater); native SetUsesCollision(bool:UsesCollision); native SetVisible(bool:Visible); native Teleport(Float:x,Float:y,Float:z); native SetGravity(Float:gravity); native SetBlurLevel(blurlevel); native SetGameSpeed(Float:gamespeed);//1.0 = 100% forward OnScriptInit(); forward OnScriptExit(); forward ProcTick(); forward OnPlayerHealthChange(Float:oldHealth,Float:newHealth); forward KeyBoardStateChange(wparam,lparam); /* if(wparam == KEY), NOT (wparam & KEY) wParam-> Bits Description 0-15 The repeat count. The value is the number of times the keystroke is repeated as a result of the user's holding down the key. 16-23 The scan code. The value depends on the OEM. 24 Indicates whether the key is an extended key, such as a function key or a key on the numeric keypad. The value is 1 if the key is an extended key; otherwise, it is 0. 25-28 Reserved. 29 The context code. The value is 1 if the ALT key is down; otherwise, it is 0. 30 The previous key state. The value is 1 if the key is down before the message is sent; it is 0 if the key is up. 31 The transition state. The value is 0 if the key is being pressed and 1 if it is being released. ///////////////////////////////////////// Name Numeric value Description VK_ABNT_C1 0xC1 Abnt C1 VK_ABNT_C2 0xC2 Abnt C2 VK_ADD 0x6B Numpad + VK_ATTN 0xF6 Attn VK_BACK 0x08 Backspace VK_CANCEL 0x03 Break VK_CLEAR 0x0C Clear VK_CRSEL 0xF7 Cr Sel VK_DECIMAL 0x6E Numpad . VK_DIVIDE 0x6F Numpad / VK_EREOF 0xF9 Er Eof VK_ESCAPE 0x1B Esc VK_EXECUTE 0x2B Execute VK_EXSEL 0xF8 Ex Sel VK_ICO_CLEAR 0xE6 IcoClr VK_ICO_HELP 0xE3 IcoHlp VK_KEY_0 0x30 ('0') 0 VK_KEY_1 0x31 ('1') 1 VK_KEY_2 0x32 ('2') 2 VK_KEY_3 0x33 ('3') 3 VK_KEY_4 0x34 ('4') 4 VK_KEY_5 0x35 ('5') 5 VK_KEY_6 0x36 ('6') 6 VK_KEY_7 0x37 ('7') 7 VK_KEY_8 0x38 ('8') 8 VK_KEY_9 0x39 ('9') 9 VK_KEY_A 0x41 ('A') A VK_KEY_B 0x42 ('B') B VK_KEY_C 0x43 ('C') C VK_KEY_D 0x44 ('D') D VK_KEY_E 0x45 ('E') E VK_KEY_F 0x46 ('F') F VK_KEY_G 0x47 ('G') G VK_KEY_H 0x48 ('H') H VK_KEY_I 0x49 ('I') I VK_KEY_J 0x4A ('J') J VK_KEY_K 0x4B ('K') K VK_KEY_L 0x4C ('L') L VK_KEY_M 0x4D ('M') M VK_KEY_N 0x4E ('N') N VK_KEY_O 0x4F ('O') O VK_KEY_P 0x50 ('P') P VK_KEY_Q 0x51 ('Q') Q VK_KEY_R 0x52 ('R') R VK_KEY_S 0x53 ('S') S VK_KEY_T 0x54 ('T') T VK_KEY_U 0x55 ('U') U VK_KEY_V 0x56 ('V') V VK_KEY_W 0x57 ('W') W VK_KEY_X 0x58 ('X') X VK_KEY_Y 0x59 ('Y') Y VK_KEY_Z 0x5A ('Z') Z VK_MULTIPLY 0x6A Numpad * VK_NONAME 0xFC NoName VK_NUMPAD0 0x60 Numpad 0 VK_NUMPAD1 0x61 Numpad 1 VK_NUMPAD2 0x62 Numpad 2 VK_NUMPAD3 0x63 Numpad 3 VK_NUMPAD4 0x64 Numpad 4 VK_NUMPAD5 0x65 Numpad 5 VK_NUMPAD6 0x66 Numpad 6 VK_NUMPAD7 0x67 Numpad 7 VK_NUMPAD8 0x68 Numpad 8 VK_NUMPAD9 0x69 Numpad 9 VK_OEM_1 0xBA OEM_1 (: ;) VK_OEM_102 0xE2 OEM_102 (> <) VK_OEM_2 0xBF OEM_2 (? /) VK_OEM_3 0xC0 OEM_3 (~ `) VK_OEM_4 0xDB OEM_4 ({ [) VK_OEM_5 0xDC OEM_5 (| \) VK_OEM_6 0xDD OEM_6 (} ]) VK_OEM_7 0xDE OEM_7 (" ') VK_OEM_8 0xDF OEM_8 (? !) VK_OEM_ATTN 0xF0 Oem Attn VK_OEM_AUTO 0xF3 Auto VK_OEM_AX 0xE1 Ax VK_OEM_BACKTAB 0xF5 Back Tab VK_OEM_CLEAR 0xFE OemClr VK_OEM_COMMA 0xBC OEM_COMMA (< ,) VK_OEM_COPY 0xF2 Copy VK_OEM_CUSEL 0xEF Cu Sel VK_OEM_ENLW 0xF4 Enlw VK_OEM_FINISH 0xF1 Finish VK_OEM_FJ_LOYA 0x95 Loya VK_OEM_FJ_MASSHOU 0x93 Mashu VK_OEM_FJ_ROYA 0x96 Roya VK_OEM_FJ_TOUROKU 0x94 Touroku VK_OEM_JUMP 0xEA Jump VK_OEM_MINUS 0xBD OEM_MINUS (_ -) VK_OEM_PA1 0xEB OemPa1 VK_OEM_PA2 0xEC OemPa2 VK_OEM_PA3 0xED OemPa3 VK_OEM_PERIOD 0xBE OEM_PERIOD (> .) VK_OEM_PLUS 0xBB OEM_PLUS (+ =) VK_OEM_RESET 0xE9 Reset VK_OEM_WSCTRL 0xEE WsCtrl VK_PA1 0xFD Pa1 VK_PACKET 0xE7 Packet VK_PLAY 0xFA Play VK_PROCESSKEY 0xE5 Process VK_RETURN 0x0D Enter VK_SELECT 0x29 Select VK_SEPARATOR 0x6C Separator VK_SPACE 0x20 Space VK_SUBTRACT 0x6D Num - VK_TAB 0x09 Tab VK_ZOOM 0xFB Zoom VK__none_ 0xFF no VK mapping VK_ACCEPT 0x1E Accept VK_APPS 0x5D Context Menu VK_BROWSER_BACK 0xA6 Browser Back VK_BROWSER_FAVORITES 0xAB Browser Favorites VK_BROWSER_FORWARD 0xA7 Browser Forward VK_BROWSER_HOME 0xAC Browser Home VK_BROWSER_REFRESH 0xA8 Browser Refresh VK_BROWSER_SEARCH 0xAA Browser Search VK_BROWSER_STOP 0xA9 Browser Stop VK_CAPITAL 0x14 Caps Lock VK_CONVERT 0x1C Convert VK_DELETE 0x2E Delete VK_DOWN 0x28 Arrow Down VK_END 0x23 End VK_F1 0x70 F1 VK_F10 0x79 F10 VK_F11 0x7A F11 VK_F12 0x7B F12 VK_F13 0x7C F13 VK_F14 0x7D F14 VK_F15 0x7E F15 VK_F16 0x7F F16 VK_F17 0x80 F17 VK_F18 0x81 F18 VK_F19 0x82 F19 VK_F2 0x71 F2 VK_F20 0x83 F20 VK_F21 0x84 F21 VK_F22 0x85 F22 VK_F23 0x86 F23 VK_F24 0x87 F24 VK_F3 0x72 F3 VK_F4 0x73 F4 VK_F5 0x74 F5 VK_F6 0x75 F6 VK_F7 0x76 F7 VK_F8 0x77 F8 VK_F9 0x78 F9 VK_FINAL 0x18 Final VK_HELP 0x2F Help VK_HOME 0x24 Home VK_ICO_00 0xE4 Ico00 * VK_INSERT 0x2D Insert VK_JUNJA 0x17 Junja VK_KANA 0x15 Kana VK_KANJI 0x19 Kanji VK_LAUNCH_APP1 0xB6 App1 VK_LAUNCH_APP2 0xB7 App2 VK_LAUNCH_MAIL 0xB4 Mail VK_LAUNCH_MEDIA_SELECT 0xB5 Media VK_LBUTTON 0x01 Left Button ** VK_LCONTROL 0xA2 Left Ctrl VK_LEFT 0x25 Arrow Left VK_LMENU 0xA4 Left Alt VK_LSHIFT 0xA0 Left Shift VK_LWIN 0x5B Left Win VK_MBUTTON 0x04 Middle Button ** VK_MEDIA_NEXT_TRACK 0xB0 Next Track VK_MEDIA_PLAY_PAUSE 0xB3 Play / Pause VK_MEDIA_PREV_TRACK 0xB1 Previous Track VK_MEDIA_STOP 0xB2 Stop VK_MODECHANGE 0x1F Mode Change VK_NEXT 0x22 Page Down VK_NONCONVERT 0x1D Non Convert VK_NUMLOCK 0x90 Num Lock VK_OEM_FJ_JISHO 0x92 Jisho VK_PAUSE 0x13 Pause VK_PRINT 0x2A Print VK_PRIOR 0x21 Page Up VK_RBUTTON 0x02 Right Button ** VK_RCONTROL 0xA3 Right Ctrl VK_RIGHT 0x27 Arrow Right VK_RMENU 0xA5 Right Alt VK_RSHIFT 0xA1 Right Shift VK_RWIN 0x5C Right Win VK_SCROLL 0x91 Scrol Lock VK_SLEEP 0x5F Sleep VK_SNAPSHOT 0x2C Print Screen VK_UP 0x26 Arrow Up VK_VOLUME_DOWN 0xAE Volume Down VK_VOLUME_MUTE 0xAD Volume Mute VK_VOLUME_UP 0xAF Volume Up VK_XBUTTON1 0x05 X Button 1 ** VK_XBUTTON2 0x06 X Button 2 ** */ Reszta sie mozecie pobawic ;) Notes--- OnPlayerHealthChange nie jest jeszcze dodane Duzo wiecej funkcji zostanie wkrotce dodanych OnScriptInit sie uruchamia dopiero jak gracz sie pojawi na ekranie. ProcTick jest uruchamiane co 30 ms (33 FPS) Przy okazji dodam ze szukam wspolnika co by zemna oprogramowal ten projekt.
 4. 1 punkt
  x_O

  Mozilla

  joł. Mam pewne pytanko. Ostatnio zainstalowałem mozille ale mam ją po angielsku i co z tym idzie wszystkie słowa które napisze podreśla jako błąd:P gdzie wejść ,żeby zmienić na polski? heeloł ! ;d pomóż ktoś ;p
 5. 1 punkt
  Wojtek020699

  Jak go włączyć? Nagradzam plusikami.

  Oops. :D Nie dopatrzenie. :P
 6. 1 punkt
  Skrypter

  Jak go włączyć? Nagradzam plusikami.

  Przeczytałeś mój post i logi? :lol: cannot open shared object file: No such file or director
 7. 1 punkt
  Wojtek020699

  Jak go włączyć? Nagradzam plusikami.

  Otwierałeś server.cfg?
 8. 1 punkt
  Skrypter

  Jak go włączyć? Nagradzam plusikami.

  Masz pliki .so w /plugins?
 9. 1 punkt
  Wojtek020699

  Jak go włączyć? Nagradzam plusikami.

  Aktualizuj pluginny do najnowszej wersji. Znajdziesz je na forum SAMPa. Wgraj pluginy do folderu plugins a pliki z końcówką .inc do folderu PAWNO/Include. I mapę na amx. ;>
 10. 1 punkt
  Skrypter

  Jak go włączyć? Nagradzam plusikami.

  Pokaż config.
 11. 1 punkt
  Troll

  Jak go włączyć? Nagradzam plusikami.

  Ale czy problem samemu skompilować mape ? Wystarczy otworzyć program pawno.exe , wybrać mapke , f5 i sru amx gotowe.
 12. 1 punkt
  Beata_Szydlo_2015

  brak wiadomości przed kickiem

  Tak, kick wyprzedza SCM ponieważ ma większy priorytet musisz dać kick w timerze.
 13. 1 punkt
  Troll

  Jak go włączyć? Nagradzam plusikami.

  Podaj logi serwera lepiej.. @edit nie lajkuj tylko podaj zawartość server_log.txt czy jakoś tak. @edit2 Jak wgrywasz mape na hosting to pluginy dopisuj .so , zaraz Ci wyśle config.. @edit3 Łap linka do konfiguracji http://www.speedyshare.com/5X9hq/server.cfg , pamiętaj że na hostingu serwa musisz mieć w folderze plugins pluginy : stramer.so , sscanf.so , możliwe że to było powodem unkowna. Mape sobie sam skompiluj w programie pawno. Licze na like.
 14. 1 punkt
  DawidPL

  Napis. Jak to wykonać?

  SetObjectMaterialText http://wiki.sa-mp.com/wiki/SetObjectMaterialText
 15. 1 punkt
  Skrypter

  FullDM: POP v 2.0 by Mateusz1250

  To nie komentuj bo nie wiesz o czym piszesz albo wiesz, ale nie umiesz tego napisać. :) http://forum.sa-mp.com/showpost.php?p=2365192&postcount=14
 16. 1 punkt
  KeyGen

  Blokowanie przycisku

  Siema mam w jednym skrypcie zrobioną zabawę a w innym naprawianie pojazdów na klawiszu 2. Chciałbym to zablokować bo komendy mam zablokowane a wiem że się da zablokować przycisk bo kiedyśz internetu pobrałem jakiś tam event i w nim jak się klikało przycisk 2 to wyskakiwał ten sam komunikat jak wpisywalem komende czyli "Nie można używać komend na evencie". Jak zablokować ten przycisk?
 17. 1 punkt
  Maku

  Pytanko - wyliczanie pozycji w obiekcie

  1. Wejdź do MapEditora 2. Ustaw kosz na płaskiej powierzchni, z obrotem w kierunku północy (N na mapie); 3. Ustaw piłkę na obręczy 4. Pobierz pozycje kosza i piłki. 5. Wylicz dane: new Float:x1,Float:x2, Float:y1,Float:y2, Float:z1, Float:z2, Float:a1; x1 = 0.0; //Pozycja X kosza tego z editora x2 = 0.0; //Pozycja X piłki tego z editora y1 = 0.0; //Pozycja Y kosza tego z editora y2 = 0.0; //Pozycja Y piłki tego z editora z1 = 0.0; //Pozycja Z kosza tego z editora z2 = 0.0; //Pozycja Z piłki tego z editora a1 = 0.0; //Obrót kosza tego z editora // new Float:Kosz_A = a1; new Float:Kosz_X = floatabs(x1 - x2); new Float:Kosz_Y = floatabs(y1 - y2); new Float:Kosz_Z = floatabs(z1 - z2); //Wyprintuj lub zapisz to co powstało z Kosz_A, Kosz_X, Kosz_Y, Kosz_Z 6. Używaj tego tak: new Float:Kosz_A = 0.0; //to co wyprintowałeś/zapisałeś new Float:Kosz_X = 0.0; //to co wyprintowałeś/zapisałeś new Float:Kosz_Y = 0.0; //to co wyprintowałeś/zapisałeś new Float:Kosz_Z = 0.0; //to co wyprintowałeś/zapisałeś new Float:x, Float:y, Float:z, Float:a; // Dowolna Pozycja nowego kosza. new Float:opos[3]; //pozycja obręczy opos[0] = (Kosz_X * floatsin(-Kosz_A, degrees)) + x; opos[1] = (Kosz_Y * floatcos(-Kosz_A, degrees)) + y; opos[2] = z + Kosz_Z; CreateObject(model, x,y,z, a); new i = CreateObject(...); //Tutaj piłka, na ziemi np.; MoveObject(i, opos[0],opos[1],opos[2],5.0); //Przesuwasz piłkę do obręczy. Aby sprawdzić czy piłka jest w obręczy (w siatce) użyj czegoś w stylu PointToPoint. Nie sprawdzałem czy działa, nie jestem pewien czy to zadziała poprawnie: opos[0] = (Kosz_X * floatsin(-Kosz_A, degrees)) + x; opos[1] = (Kosz_Y * floatcos(-Kosz_A, degrees)) + y;
 18. 1 punkt
  Maku

  Cheater wykorzystuje bug !!! <- Ogromny problem

  Tak, możesz zamienić na GetTickCount() Tylko w linijce if((gettime() - DeathInfo[playerid][time]) < 1) zamiast 1 daj 1000, bo GetTickCount działa na milisekundach, a gettime na sekundach.
 19. 1 punkt
  Raydex

  Kilka Pytań

  Jeśli nie używasz systemu obiektów to ciężko będzie pobrać model, możesz spróbować tego ale nie testowałem: + do komendy: Co do virtual worldu w domach: Dodajesz HouseInfo[nr][hVirtual] do systemu domów, chyba, że taką wartość już posiadasz, może ma inną nazwe. W cmd tworzenia : HouseInfo[nr][hVirtual] = GetPlayerVirtualWorld(playerid); Przy tworzeniu w grze ustawiasz sobie virtual world za pomocą komendy, wtedy zostaje pobrany. Dodatkowo przy wchodzenia do interioru, nie wiem czy masz komende /wejdz czy może na klawisz, dodajesz linijke: SetPlayerVirtualWorld(playerid, HouseInfo[nr][hVirtual]); a przy wychodzeniu: SetPlayerVirtualWorld(playerid, 0);
 20. 1 punkt
  Pamdex

  Cheater wykorzystuje bug !!! <- Ogromny problem

  Jeżeli są to zwykłe fake kille to: http://pawno.pl/index.php?/topic/10489-antyfakekill-01v-by-pamdex/ Jeżeli coś innego to opisz to szczegółowo jak ten "dziad" wykonuje to :P
 21. 1 punkt
  Maku

  VIP SMS

  SetTimer("PreCountUpdate",3600000,true); //Co godzinę (3600000ms) CO?! Skoro walnąłeś taki timer, kod poniżej na pewno nie jest twój: forward PreCountUpdate(); public PreCountUpdate() { new str[130]; new File:PrePlayres = fopen(GraczeVip,io_read); while(fread(PrePlayres,str)) { new idx; str = strtok(str,idx,'='); if(strlen(str) >= 3) { dini_IntSet(GraczeVip,str,(idx = strval(dini_Get(GraczeVip,str))-1)); if(idx <= 0) dini_Unset(GraczeVip,str); } } fclose(PrePlayres); } Masz ten kod, bez timera: W innych skryptach możesz wpisać na górę: #define IsPlayerVIP(%0) GetPVarInt(%0,"pVIP") oraz używać do komend CMD:sprawdzvip(playerid, params[]) { if(IsPlayerVIP(playerid) == 1) { SendClientMessage(playerid, -1, "Masz vipa :D"); } else { SendClientMessage(playerid, -1, "Nie masz vipa :("); } return 1; } #include <a_samp> #include <a_http> #include <zcmd> #include <dini> #define SMS_APIKEY "3c87bd6ffbaa9cbb56e201152b294666" #define SMS_NUM "7636" #define SMS_CONT "KDW.SAMPVIP" #define GraczeVip "VIP.txt" //Plik w którym zapisywane są konta VIP. #define VIP_DNI 30 //ilość dni public OnFilterScriptInit() { if(!dini_Exists(GraczeVip)) dini_Create(GraczeVip); return 1; } CMD:vip(playerid, params[]) { new vipopis[512]; strcat(vipopis, "{EEEEEE}Wyślij SMS o treści {F1F803}"SMS_CONT" {EEEEEE}na numer {F1F803}"SMS_NUM", "); strcat(vipopis, "{EEEEEE}następnie podaj kod zwrotny: \n{FFFFFF}Koszt SMS 7.38zł/miesiąc.(z VAT)"); strcat(vipopis, "\n{EEEEEE}Korzyści płynące z posiadania konta VIP:\n{F1F803}-Brak"); strcat(vipopis, "czekania na odnowienie HP, oraz Armour'u;\n-Możliwość wyłączenia loga"); strcat(vipopis, "serwera (tylko sobie);\n-Graficzne okienko wybierania skinu podczas"); strcat(vipopis, "gry;\n-Wyróżnione nazwą statusu, oraz kolorem wiadomości na czacie;"); strcat(vipopis, "\n-Dwukrotny skill za zabicie gracza;"); strcat(vipopis, "\n-Ukryta baza dostępna tylko dla VIP'ów;"); strcat(vipopis, "\n-Darmowe spawnowanie wszystkich pojazdów"); ShowPlayerDialog(playerid, 666, DIALOG_STYLE_INPUT, "Kupno konta VIP",vipopis, "Akceptuj", "Anuluj"); return 1; } public OnDialogResponse(playerid, dialogid, response, listitem, inputtext[]) { if(dialogid == 666 && response) { new reqUrl[128]; format(reqUrl, 128, "profitsms.pl/check.php?apiKey=%s&smsNr=%d&code=%s", SMS_APIKEY, SMS_NUM, inputtext); HTTP(playerid, HTTP_GET, reqUrl, "", "checkVIPCode"); } return 1; } forward checkVIPCode(playerid, response_code, data[]); public checkVIPCode(playerid, response_code, data[]) { if(response_code != 500) { SendClientMessage(playerid, 0, "Wystąpił błąd z serwerem"); return 1; } if(strval(data) == 1) { SetPVarInt(playerid, "pVIP", 1); new i = dini_Int(GraczeVip,Name(playerid)); if(i =< gettime()) { dini_IntSet(GraczeVip,Name(playerid), gettime() + (60 * 60 * 24 * VIP_DNI)); SendClientMessage(playerid,0x00FF00AA, "Wykupiłeś konto VIP na okres 30 dni."); } else { i = i - gettime(); i = i + (60 * 60 * 24 * VIP_DNI); dini_IntSet(GraczeVip,Name(playerid), i); SendClientMessage(playerid,0x00FF00AA,"Twoje konto VIP zostało przedłużone o 30 dni."); } } else { SendClientMessage(playerid, 0, "Wprowadzony kod jest niepoprawny!"); } return 1; } public OnPlayerConnect(playerid) { new i = dini_Int(GraczeVip,Name(playerid)); if(i < gettime() && i != 0) { dini_Unset(GraczeVip,Name(playerid));//Usuwanie nieaktywnego konta VIP z pliku, aby zwolnić miejsce w pliku i skrócić czas odczytywania. } else if(i > gettime()) { SetPVarInt(playerid, "pVIP", 1); } return 1; } stock Name(i) { new name[MAX_PLAYER_NAME]; GetPlayerName(i,name,MAX_PLAYER_NAME); return name; }
 22. 1 punkt
  n0ize

  Mapa pod mysql - problem

  Witam, mam taki problem z mapą Orgin-RP (przeróbka CeKi) a mianowicie : mam forum mybb i panel gracza wszystko elegancko działa tylko na serwerze nie. daje serwer_log i mysql_log może wy coś wykombinujecie bo ja już nie wiem.. ---------- Loaded log file: "server_log.txt". ---------- SA-MP Dedicated Server ---------------------- v0.3e-R2, ©2005-2012 SA-MP Team [21:08:35] filterscripts = "" (string) [21:08:35] [21:08:35] Server Plugins [21:08:35] -------------- [21:08:35] Loading plugin: sscanf.so [21:08:35] [21:08:35] =============================== [21:08:35] sscanf plugin loaded. [21:08:35] (c) 2009 Alex "Y_Less" Cole [21:08:35] =============================== [21:08:35] Loaded. [21:08:35] Loading plugin: mysql.so [21:08:35] SA:MP MySQL Plugin v2.0 Loaded. [21:08:35] Loaded. [21:08:35] [MySQL] Thread running. Threadsafe: Yes. [21:08:35] Loading plugin: streamer.so [21:08:35] *** Streamer Plugin v2.5.1 by Incognito loaded *** [21:08:35] Loaded. [21:08:35] Loading plugin: audio.so [21:08:35] *** Audio Plugin v0.4 by Incognito loaded *** [21:08:35] Loaded. [21:08:35] Loaded 4 plugins. [21:08:35] [21:08:35] Ban list [21:08:35] -------- [21:08:35] Loaded: samp.ban [21:08:35] [21:08:35] [21:08:35] Filterscripts [21:08:35] --------------- [21:08:35] Loaded 0 filterscripts. [21:08:35] *** Audio Plugin: Started TCP server on port 7799 [21:08:35] [MySQL] Connected (0) to rg2_s5144 @ 46.29.23.78 via TCP/IP. [21:08:35] [MySQL] Version 5.1.49-3-log. [21:08:35] 0 | Pickupy zostały wczytane. [21:08:35] 0 | Hotele zostały wczytane. [21:08:35] 0 | Przedmioty zostały wczytane. [21:08:35] 0 | Obiekty zostały wczytane. [21:08:35] 170 | Animacje zostały wczytane. [21:08:35] 0 | Organizacje zostały wczytane. [21:08:35] 6 | Frakcje zostały wczytane. [21:08:35] 0 | Biznesy zostały wczytane. [21:08:35] Ustawienia zostały wczytane. [21:08:35] 0 | Pojazdy zostały wczytane. [21:08:35] 0 | 3D Teksty zostały wczytane. [21:08:35] 6 | Frakcje zostały wczytane. [21:08:35] 0 | Przystanki zostały wczytane. [21:08:35] [21:08:35] ############################# [21:08:35] [21:08:35] Origin Role Play [21:08:35] Kacper Michewicz [21:08:35] Mod Kamil Najdecki [21:08:35] Lipiec-Styczeń [21:08:35] 2010/2011 [21:08:35] © All right reserved [21:08:35] [21:08:35] ############################# [21:08:35] [21:08:35] Number of vehicle models: 0 [21:08:35] *** Audio_SetPack: Audio pack set to "rp" (transferable) i mysql_log [Tue Feb 5 21:08:35 2013] ------------------------- [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Logging Started [Tue Feb 5 21:08:35 2013] ------------------------- [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_init executed with result: "0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Connected (0) to rg2_s5144 @ 46.29.23.78 via TCP/IP. [Tue Feb 5 21:08:35 2013] MySQL Version 5.1.49-3-log. [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_query executed: "SELECT * FROM `1pickups`" with result: "0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_store_result executed with result: "1" [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_free_result executed. [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_query executed: "SELECT * FROM `1hotel`" with result: "0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_store_result executed with result: "1" [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_free_result executed. [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_query executed: "SELECT * FROM `1door`" with result: "0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_store_result executed with result: "1" [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_free_result executed. [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_query executed: "SELECT * FROM `1items`" with result: "0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_store_result executed with result: "1" [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_free_result executed. [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_query executed: "SELECT * FROM `1object`" with result: "0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_store_result executed with result: "1" [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_free_result executed. [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_query executed: "SELECT * FROM `1anims`" with result: "0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_store_result executed with result: "1" [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "2|idz|PED|WALK_DRUNK|4.1|1|1|1|1|1". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "1|chat|PED|IDLE_CHAT|4.1|1|1|1|1|1". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "3|idz2|PED|WALK_civi|4.1|1|1|1|1|1". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "4|idz3|PED|WALK_fatold|4.1|1|1|1|1|1". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "5|idz4|PED|WALK_gang1|4.1|1|1|1|1|1". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "6|idz5|PED|WALK_gang2|4.1|1|1|1|1|1". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "7|idz6|PED|WALK_old|4.1|1|1|1|1|1". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "8|idz7|PED|WALK_rocket|4.1|1|1|1|1|1". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "9|idz8|PED|WALK_player|4.1|1|1|1|1|1". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "10|idz9|PED|WOMAN_walkfatold|4.1|1|1|1|1|1". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "11|idz10|PED|WOMAN_walksexy|4.1|1|1|1|1|1". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "12|arr|PED|ARRESTgun|4.1|0|1|1|1|1". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "13|koks|PED|car_hookertalk|4.1|1|1|1|1|1". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "14|schowaj|PED|cower|4.1|0|1|1|1|1". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "15|smierc|PED|FLOOR_hit|4.1|0|1|1|1|1". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "16|cze|PED|endchat_01|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "17|nie|PED|endchat_02|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "18|pa|PED|endchat_03|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "19|rece|PED|handsup|4.1|0|1|1|1|1". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "20|koks2|PED|IDLE_HBHB|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "21|taxi|PED|IDLE_taxi|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "22|zmeczony|PED|IDLE_tired|4.1|1|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "23|bieg|PED|JOG_maleA|4.1|1|1|1|1|1". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "24|wtwarz|PED|KO_shot_face|4.1|0|1|1|1|1". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "25|skradaj|PED|Player_Sneak|4.1|1|1|1|1|1". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "26|trucht|PED|run_fat|4.1|1|1|1|1|1". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "27|bieg2|PED|Run_Wuzi|4.1|1|1|1|1|1". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "28|siad|PED|SEAT_down|4.1|0|1|1|1|1". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "29|wstan|PED|SEAT_up|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "30|spocznij|PED|XPRESSscratch|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "31|przeladuj|COLT45|colt45_reload|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "32|kleknij|COP_AMBIENT|Copbrowse_in|4.1|0|1|1|1|1". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "33|mysl|COP_AMBIENT|Coplook_think|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "34|zegarek|COP_AMBIENT|Coplook_watch|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "35|palka|CRACK|Bbalbat_Idle_01|4.1|1|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "36|palka2|CRACK|Bbalbat_Idle_02|4.1|1|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "37|crack|CRACK|crckdeth3|4.1|0|1|1|1|1". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "38|ranny|CRACK|crckidle1|4.1|1|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "39|siad2|Attractors|Stepsit_in|4.1|0|1|1|1|1". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "40|zgarnij|BAR|Barcustom_get|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "41|wyjmij|BAR|Barserve_bottle|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "42|nalej|BAR|Barserve_glass|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "43|barman|BAR|Barserve_loop|4.1|1|1|1|1|1". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "44|wypij|BAR|dnk_stndM_loop|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "45|barman2|BAR|BARman_idle|4.1|0|1|1|1|1". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "46|skret|BD_FIRE|M_smklean_loop|4.1|1|1|1|1|1". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "47|skret2|BD_FIRE|M_smklean_loop|4.1|1|1|1|1|1". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "48|myjrece|BD_FIRE|wash_up|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "49|lez|BEACH|bather|4.1|1|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "50|lez2|BEACH|Lay_Bac_Loop|4.1|1|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "51|lez3|BEACH|ParkSit_W_loop|4.1|1|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "52|lez4|BEACH|SitnWait_loop_W|4.1|1|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "53|rap|benchpress|gym_bp_celebrate|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "54|jedz|FOOD|EAT_Burger|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "55|jedz2|FOOD|EAT_Chicken|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "56|jedz3|FOOD|EAT_Pizza|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "57|zygi|FOOD|EAT_Vomit_P|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "58|naprawa|CAR|Fixn_Car_Loop|4.1|1|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "59|naprawa2|CAR|Fixn_Car_Out|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "60|start|CAR|flag_drop|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "61|bomb|BOMBER|BOM_Plant|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "62|chodz|CAMERA|camstnd_cmon|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "63|cwicz|GYMNASIUM|GYMshadowbox|4.1|1|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "64|cwicz2|GYMNASIUM|gym_shadowbox|4.1|1|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "65|dj|GYMNASIUM|gym_tread_celebrate|4.1|1|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "66|bans|GANGS|DEALER_IDLE|4.1|1|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "67|yo|GANGS|DRUGS_BUY|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "68|yo2|GANGS|hndshkaa|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "69|yo3|GANGS|hndshkba|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "70|yo4|GANGS|hndshkca|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "71|yo5|GANGS|hndshkcb|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "72|yo6|GANGS|hndshkda|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "73|yo7|GANGS|hndshkea|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "74|yo8|GANGS|hndshkfa|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "75|yo9|GANGS|hndshkfa_swt|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "77|respect|GANGS|Invite_Yes|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "78|czekam|DEALER|DEALER_IDLE|4.1|1|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "79|daj|DEALER|shop_pay|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "80|koks3|FAT|FatIdle|4.1|1|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "81|zmeczony2|FAT|IDLE_tired|4.1|1|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "82|gryps|GHANDS|gsign1|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "83|gryps2|GHANDS|gsign1LH|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "84|gryps3|GHANDS|gsign2|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "85|gryps4|GHANDS|gsign2LH|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "86|gryps5|GHANDS|gsign3|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "87|gryps6|GHANDS|gsign3LH|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "88|gryps7|GHANDS|gsign4|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "89|gryps8|GHANDS|gsign4LH|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "90|gryps9|GHANDS|gsign5|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "91|gryps10|GHANDS|gsign5LH|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "92|podnies|Freeweights|gym_free_A|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "93|patrz|goggles|goggles_put_on|4.1|0|1|1|1|1". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "94|placz|GRAVEYARD|mrnF_loop|4.1|1|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "95|czekam2|GRAVEYARD|mrnM_loop|4.1|1|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "96|czekam3|GRAVEYARD|prst_loopa|4.1|1|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "97|zukrycia|HEIST9|swt_wllpk_L|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "98|spij|INT_HOUSE|BED_Loop_R|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "99|fotel|INT_HOUSE|LOU_In|4.1|0|1|1|1|1". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "100|fotelzejdz|INT_HOUSE|LOU_Out|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "101|siadzmeczony|INT_OFFICE|OFF_Sit_Bored_Loop|4.1|1|1|1|1|1". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "102|siadkurwa|INT_OFFICE|OFF_Sit_Crash|4.1|0|1|1|1|1". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "103|siadkomputer|INT_OFFICE|OFF_Sit_Type_Loop|4.1|1|1|1|1|1". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "104|luz|PLAYIDLES|stretch|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "105|domnie|POLICE|CopTraf_Come|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "106|stop|POLICE|CopTraf_Stop|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "107|recemaska|POLICE|crm_drgbst_01|4.1|0|0|0|1|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "108|smiech|RAPPING|Laugh_01|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "109|rap2|RAPPING|RAP_A_Loop|4.1|1|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "110|bacznosc|RAPPING|RAP_A_OUT|4.1|0|1|1|1|1". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "111|rap3|RAPPING|RAP_B_Loop|4.1|1|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "112|rap4|RAPPING|RAP_C_Loop|4.1|1|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "113|opieraj|GANGS|leanIDLE|4.1|0|1|1|1|1". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "114|czat2|GANGS|prtial_gngtlkA|4.1|1|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "115|chat3|GANGS|prtial_gngtlkB|4.1|1|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "116|chat4|GANGS|prtial_gngtlkCt|4.1|1|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "117|chat5|GANGS|prtial_gngtlkD|4.1|1|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "118|chat6|GANGS|prtial_gngtlkE|4.1|1|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "119|chat7|GANGS|prtial_gngtlkF|4.1|1|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "120|chat8|GANGS|prtial_gngtlkG|4.1|1|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "121|chat9|GANGS|prtial_gngtlkH|4.1|1|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "122|zolwik|GANGS|prtial_hndshk_01|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "123|skret3|GANGS|smkcig_prtl|4.1|1|1|1|1|1". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "124|salutuj|ON_LOOKERS|lkup_in|4.1|0|1|1|1|1". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "125|tutaj|ON_LOOKERS|Pointup_loop|4.1|1|1|1|1|1". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "126|wskaz|ON_LOOKERS|point_loop|4.1|1|1|1|1|1". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "127|carchat|CAR_CHAT|car_talkm_loop|4.1|0|1|1|1|1". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "128|carchat2|CAR_CHAT|car_talkm_out|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "129|warta|BUDDY|buddy_fire|4.1|0|1|1|1|1". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "130|warta2|BUDDY|buddy_reload|4.1|0|1|1|1|1". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "131|nies|CARRY|crry_prtial|4.1|0|1|1|1|1". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "132|podnies|CARRY|liftup|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "133|poloz|CARRY|putdwn|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "134|siad3|JST_BUISNESS|girl_02|4.1|0|1|1|1|1". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "135|pa2|KISSING|gfwave2|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "136|noway|KISSING|GF_StreetArgue_02|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "137|zaskocz|KISSING|gift_give|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "138|reanimuj|MEDIC|CPR|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "139|warta3|MUSCULAR|MuscleWalk_armed|4.1|1|1|1|1|1". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "140|ramiona|OTB|wtchrace_in|4.1|0|1|1|1|1". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "141|oh|OTB|wtchrace_lose|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "142|taichi|PARK|Tai_Chi_Loop|4.1|1|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "143|wtf|RIOT|RIOT_ANGRY|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "144|gogo|RIOT|RIOT_CHANT|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "145|fuck|RIOT|RIOT_FUKU|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "146|napad|SHOP|ROB_Loop_Threat|4.1|1|1|1|1|1". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "147|maska|SHOP|ROB_Shifty|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "148|rece2|SHOP|SHP_Rob_HandsUp|4.1|0|1|1|1|1". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "149|napad2|SHOP|SHP_Gun_Threat|4.1|0|1|1|1|1". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "150|siad4|TATTOOS|TAT_Sit_Out_T|4.1|0|1|1|1|1". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "151|siad5|TATTOOS|TAT_Sit_Loop_P|4.1|0|1|1|1|1". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "152|skret4|SMOKING|M_smklean_loop|4.1|1|1|1|1|1". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "153|skret5|SMOKING|M_smk_drag|4.1|1|1|1|1|1". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "154|zapal|SMOKING|M_smk_in|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "155|gogo2|STRIP|PUN_CASH|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "156|tancz|STRIP|PUN_LOOP|4.1|1|1|1|1|1". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "157|tancz2|STRIP|strip_A|4.1|1|1|1|1|1". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "158|strip|STRIP|STR_A2B|4.1|1|1|1|1|1". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "159|strip2|STRIP|STR_B2C|4.1|1|1|1|1|1". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "160|strip3|STRIP|STR_C2|4.1|1|1|1|1|1". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "161|strip4|STRIP|STR_Loop_A|4.1|1|1|1|1|1". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "162|strip5|STRIP|STR_Loop_B|4.1|1|1|1|1|1". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "163|piona|SWEET|sweet_ass_slap|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "164|ranny2|SWEET|Sweet_injuredloop|4.1|1|1|1|1|1". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "165|sex|SNM|SPANKING_IDLEW|4.1|0|1|1|1|1". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "166|klaps|SNM|SPANKING_ENDP|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "167|robloda|BLOWJOBZ|BJ_COUCH_LOOP_W|4.1|1|1|1|1|1". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "168|siad6|BLOWJOBZ|BJ_COUCH_LOOP_P|4.1|0|1|1|1|1". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "169|sex2|BLOWJOBZ|BJ_COUCH_END_P|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "170|robloda2|BLOWJOBZ|BJ_STAND_END_W|4.1|0|0|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_free_result executed. [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_query executed: "SELECT * FROM `1organizacje`" with result: "0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_store_result executed with result: "1" [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_free_result executed. [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_query executed: "SELECT * FROM `1fractions`" with result: "0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_store_result executed with result: "1" [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "3|0|Los Santos Medical Center". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "2|0|Los Santos Government". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "1|0|Los Santos Police Department". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "4|0|Los Santos Fire Department". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "5|0|Los Santos News". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "6|0|56th Special Operation Group". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_free_result executed. [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_query executed: "SELECT * FROM `1biznesy`" with result: "0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_store_result executed with result: "1" [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_free_result executed. [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_query executed: "SELECT * FROM `1ustawienia`" with result: "0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_store_result executed with result: "1" [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "1730.09|-2334|13.5469|1738.13|-1950.09|14.1172|1685.63|-2333.46|13.5469|0|0|1173.85|-1180.01|32.0275|0|-90.9713|-1169.09|2.1372|1940.93|-1772.75|13.6406|995.328|-923.227|42.1797|1.5|0.5|-1425.11|1390.52|59.0025|-1619.45|1091.94|73.095|2|0|0|0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_free_result executed. [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_query executed: "SELECT * FROM `1cars`" with result: "0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_store_result executed with result: "1" [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_free_result executed. [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_query executed: "SELECT * FROM `1textlabels`" with result: "0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_store_result executed with result: "1" [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_free_result executed. [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_query executed: "SELECT * FROM `1fractions`" with result: "0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_store_result executed with result: "1" [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "3|0|Los Santos Medical Center". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "2|0|Los Santos Government". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "1|0|Los Santos Police Department". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "4|0|Los Santos Fire Department". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "5|0|Los Santos News". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_fetch_row executed with result: "6|0|56th Special Operation Group". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_free_result executed. [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_query executed: "SELECT * FROM `1przystanki`" with result: "0". [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_store_result executed with result: "1" [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_free_result executed. [Tue Feb 5 21:08:35 2013] Function: mysql_init executed with result: "2".
 23. 1 punkt
  Witajcie drodzy użytkownicy Pawno.pl! Chciałbym przedstawić wam nowo powstawający portal o modach do GTA San Andreas, Jak na razie portal jest w budowie gdyż tworze do niego system zarządzania treścią(Mini CMS) Portal będzie o modach do znanej gry GTA San Andreas. Portal z biegiem czasu będzie rozwijany! Dlatego też szukam paru osób które chciałby by się podjąć tego projektu ;) Opis rozwinę po premierze portalu. Zapraszam SanAndreasMods.pl 1 Screen Wyglądu portalu(Wersja początkowa! - Czyli ten ss to tylko ułożenie strony, następne ssy będą prezentowały portal z grafiką ;)) -Poniższy SS przedstawia stronę główną portalu! (Gdyż inne podstrony bedą miały inne ułożenie ;])
×