Skocz do zawartości

Niree12

Użytkownik
 • Zawartość

  268
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

O Niree12

 • Tytuł
  Średnio Zaawansowany Pawner

Informacje profilowe

 • Płeć
  Mężczyzna
 • Miejscowość
  Gorzów Wielkopolski
 1. Niree12

  Pomoc przy problemach PHP

  Cześć, mam malutki dosłownie problem, nie wykonuje mi się zapytanie do bazy z powodu: Kod: $sprawdz_nieuzytyklucz = mysql_query("Select * FROM $tbkey WHERE cdkey='$cookiekod' AND use='0'") or die(mysql_error()); Chodzi o to, żeby system sprawdził, czy kod został użyty (służy do tego tabela "use").
 2. Niree12

  Przebieg

  format(string, sizeof(string), "~w~Pojazd:~r~ %s ~n~~w~Predkosc:~r~ %d KM/H ~n~~w~Przebieg:~r~ %.1f ~n~~w~Paliwo:~r~ %d% L ~n~~w~Score:~r~ %d ~n~~w~Stan Pojazdu:~r~ %0.0f/100",GetVehicleName(vehid), GetPlayerSpeedd(i), Przebieg(vehid), Gas[vehid], Skor, health/10);
 3. Niree12

  Spam textem

  Gdzie umieściłeś tą funkcje? w OnPlayerUpdate?
 4. Niree12

  Przebieg

  Wystarczy użyć google: forward odprzebiegu(); public odprzebiegu() { for(new i=0; i<GetMaxPlayers(); i++) { new v = GetPlayerVehicleID(i); if(IsPlayerInAnyVehicle(i)) { if(GetPlayerSpeedd(i) > 0) { Przebieg[v]+=0.1; } } } return 1; } I zamień swój kod na to: stock GetPlayerSpeedd(playerid) { new Float:ST[4]; if(IsPlayerInAnyVehicle(playerid)) GetVehicleVelocity(GetPlayerVehicleID(playerid),ST[0],ST[1],ST[2]); else GetPlayerVelocity(playerid,ST[0],ST[1],ST[2]); ST[3] = floatsqroot(floatpower(floatabs(ST[0]), 2.0) + floatpower(floatabs(ST[1]), 2.0) + floatpower(floatabs(ST[2]), 2.0)) * 169; return floatround(ST[3]); } Z paliwem nie to samo, bo paliwo powinno się tracić nawet przy odpalonym silniku - nie koniecznie podczas gdy pojazd się rusza.
 5. Niree12

  Banowanie wyższej rangi.

  która ranga jest najwyższą rangą?
 6. Niree12

  Tag you

  Podaj swój kod : )
 7. Niree12

  Od czego jest ten problem ?

  Masz system ZCMD? Zaktualizuj plugin scanf.
 8. Niree12

  Podpal

  Cały skrypt: ///****************************************************************************// /* Fire-Script by Sniperwolfes */ //****************************************************************************// #include <a_samp> //====================================== //#define Labels // 3D Labels above the Fires showing the Health? //#define LoseHealth // Should Players and Vehicles lose Health if they stand in the fire? //====================================== #define Holding(%0) \ ((newkeys & (%0)) == (%0)) #define MaxFire 80 // How many fires max.? forward OnFireKill(ID, killerid); forward f_OnPlayerUpdate(playerid); forward VehicleToPoint(Float:radi, vehicleid, Float:x, Float:y, Float:z); forward HealthDown(); forward f_init(); public f_init() { #if defined LoseHealth SetTimer("HealthDown", 600, 1); #endif } new FireObj[MaxFire], Float:FirePos[MaxFire][3], TotalFires = 0, FireHealth[MaxFire], FireHealthMax[MaxFire]; #if defined Labels new Text3D:FireText[MaxFire]; #endif stock AddFire(Float:x, Float:y, Float:z, Health) { TotalFires++; new ID = TotalFires; FireObj[ID] = CreateObject(3461, x, y, z-2.61, 0, 0, 0.0); FirePos[ID][0] = x, FirePos[ID][1] = y, FirePos[ID][2] = z; FireHealth[ID] = Health; FireHealthMax[ID] = Health; #if defined Labels new string[128]; format(string, sizeof(string), "Ogien: %dJ", FireHealth[ID]); FireText[ID] = Create3DTextLabel(string, 0xFFFFFFFFF, x, y, z, 20, 0); #endif } stock DeleteFire(ID) { DestroyObject(FireObj[ID]); TotalFires--; FirePos[ID][0] = 0, FirePos[ID][1] = 0, FirePos[ID][2] = 0; #if defined Labels Delete3DTextLabel(FireText[ID]); #endif } stock DeleteAllFire() { new ID; for(ID = 0; ID<MaxFire; ID++) { DestroyObject(FireObj[ID]); TotalFires= 0; FirePos[ID][0] = 0, FirePos[ID][1] = 0, FirePos[ID][2] = 0; #if defined Labels Delete3DTextLabel(FireText[i]); #endif } } stock IsValidFire(ID) { if( (FirePos[ID][0] != 0) && (FirePos[ID][1] != 0) && (FirePos[ID][2] != 0) ) return true; else return false; } stock GetClosestFire(playerid) { new i; for(i = 0; i<MaxFire; i++) { if(IsValidFire(i) && IsPlayerInRangeOfPoint(playerid, 1, FirePos[i][0], FirePos[i][1], FirePos[i][2])) { return i; } } return 0; } public f_OnPlayerUpdate(playerid) { new newkeys,l,u; GetPlayerKeys(playerid, newkeys, l, u); new i; if(Holding(KEY_FIRE)) { if(GetPlayerWeapon(playerid) == 42) { for(i = 0; i<MaxFire; i++) { if(IsValidFire(i)) { if(PlayerFaces(playerid, FirePos[i][0], FirePos[i][1], FirePos[i][2], 1) && IsPlayerInRangeOfPoint(playerid, 4, FirePos[i][0], FirePos[i][1], FirePos[i][2])) { FireHealth[i]-=2; #if defined Labels new string[128]; format(string, sizeof(string), "Gaszenie: %d/%dJ", FireHealth[i], FireHealthMax[i]); Update3DTextLabelText(FireText[i], 0xFFFFFFFF, string); //Delete3DTextLabel(FireText[i]); //FireText[i] = Create3DTextLabel(string, 0xFFFFFFFF, FirePos[i][0], FirePos[i][1], FirePos[i][2], 20, 0); #endif if(FireHealth[i] <= 0) { DeleteFire(i); CallRemoteFunction("OnFireDeath", "dd", i, playerid); } } } } } } return 1; } Float:DistanceCameraTargetToLocation(Float:CamX, Float:CamY, Float:CamZ, Float:ObjX, Float:ObjY, Float:ObjZ, Float:FrX, Float:FrY, Float:FrZ) { new Float:TGTDistance; TGTDistance = floatsqroot((CamX - ObjX) * (CamX - ObjX) + (CamY - ObjY) * (CamY - ObjY) + (CamZ - ObjZ) * (CamZ - ObjZ)); new Float:tmpX, Float:tmpY, Float:tmpZ; tmpX = FrX * TGTDistance + CamX; tmpY = FrY * TGTDistance + CamY; tmpZ = FrZ * TGTDistance + CamZ; return floatsqroot((tmpX - ObjX) * (tmpX - ObjX) + (tmpY - ObjY) * (tmpY - ObjY) + (tmpZ - ObjZ) * (tmpZ - ObjZ)); } stock PlayerFaces(playerid, Float:x, Float:y, Float:z, Float:radius) { new Float:cx,Float:cy,Float:cz,Float:fx,Float:fy,Float:fz; GetPlayerCameraPos(playerid, cx, cy, cz); GetPlayerCameraFrontVector(playerid, fx, fy, fz); return (radius >= DistanceCameraTargetToLocation(cx, cy, cz, x, y, z, fx, fy, fz)); } public VehicleToPoint(Float:radi, vehicleid, Float:x, Float:y, Float:z) { new Float:oldposx, Float:oldposy, Float:oldposz; new Float:tempposx, Float:tempposy, Float:tempposz; GetVehiclePos(vehicleid, oldposx, oldposy, oldposz); tempposx = (oldposx -x); tempposy = (oldposy -y); tempposz = (oldposz -z); //printf("DEBUG: X:%f Y:%f Z:%f",posx,posy,posz); if (((tempposx < radi) && (tempposx > -radi)) && ((tempposy < radi) && (tempposy > -radi)) && ((tempposz < radi) && (tempposz > -radi))) { return 1; } return 0; } public HealthDown() { new i,v,p; for(i = 0; i<MaxFire; i++) { if(IsValidFire(i)) { for(p = 0; p<MAX_PLAYERS; p++) { if(IsPlayerInRangeOfPoint(p, 1, FirePos[i][0], FirePos[i][1], FirePos[i][2]) && !IsPlayerInAnyVehicle(p)) { new Float:HP; GetPlayerHealth(p, HP); SetPlayerHealth(p, HP-4); } } for(v = 0; v<MAX_VEHICLES; v++) { if(VehicleToPoint(2, v, FirePos[i][0], FirePos[i][1], FirePos[i][2])) { new Float:HP; GetVehicleHealth(v, HP); SetVehicleHealth(v, HP-30); } } } } } Dopisać f_init(); w OnGameModeInit() Gamemoda i f_OnPlayerUpdate(playerid); w OnPlayerUpdate(playerid)
 9. Niree12

  Problem z skryptem

  Wchodzisz na jakiś serwer, w miejscu łowienia wpisujesz /save : ) Bądź odpal sobie serwer debugowy, w plikach GTA powinieneś mieć takie coś jak SAMP-debug albo coś. Koordynaty będziesz miał w moich dokumentach jak pamiętam.
 10. Niree12

  Komenda /kosz

  Najpierw podaj koordynaty wysypiska/wysypisk na których można opróżnić te kosze.
 11. Niree12

  Podpal

  Teoretycznie masz funkcję na gaszenie bronią o ID 42 więc gaśnicą, tylko nie pokazuje tekstu o gaszeniu - więc drobna zmiana: public f_OnPlayerUpdate(playerid) { new newkeys,l,u; GetPlayerKeys(playerid, newkeys, l, u); new i; if(Holding(KEY_FIRE)) { if(GetPlayerWeapon(playerid) == 42) { for(i = 0; i<MaxFire; i++) { if(IsValidFire(i)) { if(PlayerFaces(playerid, FirePos[i][0], FirePos[i][1], FirePos[i][2], 1) && IsPlayerInRangeOfPoint(playerid, 4, FirePos[i][0], FirePos[i][1], FirePos[i][2])) { FireHealth[i]-=2; #if defined Labels new string[128]; format(string, sizeof(string), "Gaszenie : %dJ", FireHealth[i]); if(GetPVarInt(i, "3dtext") == 1) { Update3DTextLabelText(FireText[i], 0xFFFFFF99, string); } else { Delete3DTextLabel(FireText[i]); FireText[i] = Create3DTextLabel(string, 0xFFFFFF99, FirePos[i][0], FirePos[i][1], FirePos[i][2], 20, 0); } #endif if(FireHealth[i] <= 0) { DeleteFire(i); DeleteBigFire(i); CallRemoteFunction("OnFireDeath", "dd", i, playerid); } } } } } } return 1; }
 12. Niree12

  wyciąganie z aresztu

  Spróbuj: CMD:uwolnij(playerid, params[]) { if(!ToPolicjant(playerid)) return 1; new Float: Pos[3], player, czas; if(sscanf(params, "i", player)) return ShowInfo(playerid, "Użyj: /uwolnij <id>"); if(!IsPlayerConnected(player)) return ShowInfo(playerid, "Nie ma takiego gracza!"); GetPlayerPos(playerid, Pos[0], Pos[1], Pos[2]); if(!IsPlayerInRangeOfPoint(player, 10.0, Pos[0], Pos[1], Pos[2])) return ShowInfo(playerid, "Ten gracz jest za daleko!"); if(!PlayerInfo[player][Jail]>0) return ShowInfo(playerid, "Gracz nie jest aresztowany!"); PlayerInfo[player][Jail]=0; savePlayerStats(player); SetPlayerPos(player,-1983.63,137.957,27.6875); SetPlayerInterior(player,0); SetPlayerVirtualWorld(player,0); SetPlayerWorldBounds(player,20000.0000,-20000.0000,20000.0000,-20000.0000); format(dstring,sizeof(dstring),"Policjant [%d]%s uwolnił cię z więzienia.",playerid,PlayerInfo[playerid][Name]); SendClientMessage(player,KOLOR_NIEBIESKI,dstring); format(dstring,sizeof(dstring),"Uwolniłeś [%d]%s z więzienia.",player,PlayerInfo[player][Name]); SendClientMessage(playerid,KOLOR_NIEBIESKI,dstring); return 1; }
 13. Niree12

  wyciąganie z aresztu

  Musisz podać nam dane, gdzie ma gracz się pojawić po dostaniu unjail. Koordynaty to X,Y,Z czyli położenie danego podmiotu. Musisz zdobyć koordynaty.
 14. Niree12

  wyciąganie z aresztu

  Musisz podać koordynaty, gdzie gracz ma się zespawnować po unjailu.
 15. Niree12

  Problem z chatem

  new Gname[MAX_PLAYER_NAME]; GetPlayerName(playerid,Gname,sizeof(Gname)); new Ranga = gGracz[playerid][RangaAdmina]; new wiadomosc[500]; new RangaText[20]; if(Ranga == 0){RangaText = "Drifter";} else if(Ranga == 1){RangaText = "{FFFF3F}(VIP)";} else if(Ranga == 2){RangaText = "{B41400}(Admin]";} else if(Ranga == 3){RangaText = "{FF1400}[HeadAdmin]";} format(wiadomosc, sizeof(wiadomosc), "%s%s(ID:%d): {FFFFFF}%s",RangaText,Gname,playerid,text); SendPlayerMessageToAll(playerid, wiadomosc); na dole return 0;
×