Skocz do zawartości

Wieslaw[Paleta]

Użytkownik
 • Zawartość

  60
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

O Wieslaw[Paleta]

 • Tytuł
  Początkujący

Informacje profilowe

 • Płeć
  Mężczyzna

Informacje o serwerze

 • Typ serwera
  Nie wybrano

Ostatnie wizyty

511 wyświetleń profilu
 1. Wieslaw[Paleta]

  [SPRZEDAM] Gamemod GPP v3 r2

  Aktualne ? cena ?
 2. Wieslaw[Paleta]

  Progresbar background

  Czy w progresbarze można zmienić tło tzn tzw background z standardowego czarnego na najlepiej przeźroczysty ?
 3. Wieslaw[Paleta]

  mysql.so

  Odświeżam
 4. Wieslaw[Paleta]

  mysql.so

  Dołączanie do serwera, kick i takie logi: [17:29:37] [debug] Server crashed while executing new.amx [17:29:37] [debug] AMX backtrace: [17:29:37] [debug] #0 native mysql_real_escape_string () from mysql.so [17:29:37] [debug] #1 000f1000 in public SSCANF_OnPlayerConnect (... <1 argument>) at X:\Users\Alvaro\Desktop\ 0.3.7 ugs \gamemodes\new.pwn:114 [17:29:37] [debug] #2 0000109c in public OnPlayerConnect (playerid=1) at X:\Users\Alvaro\Desktop\0.3.7 ugs\pawno\include\sscanf2.inc:154 [17:29:37] [debug] Native backtrace: [17:29:37] [debug] #0 f7469e8b in _ZN10StackTraceC1EPv () from plugins/crashdetect.so [17:29:37] [debug] #1 f7462bcf in _ZN11CrashDetect20PrintNativeBacktraceERSoPv () from plugins/crashdetect.so [17:29:37] [debug] #2 f7463dbc in _ZN11CrashDetect20PrintNativeBacktraceEPv () from plugins/crashdetect.so [17:29:37] [debug] #3 f7464226 in _ZN11CrashDetect11OnExceptionEPv () from plugins/crashdetect.so [17:29:37] [debug] #4 f7469adc in ?? () from plugins/crashdetect.so [17:29:37] [debug] #5 f77bdd50 in __kernel_rt_sigreturn () from linux-gate.so.1 [17:29:37] [debug] #6 f731daec in _Z5ErrorP5MySQLPKci () from plugins/mysql.so [17:29:37] [debug] #7 f73212ce in _ZN7Natives26n_mysql_real_escape_stringEP6tagAMXPi () from plugins/mysql.so [17:29:37] [debug] #8 080950e4 in ?? () from ./samp03svr [17:29:37] [debug] #9 f746594b in _ZN11CrashDetect13DoAmxCallbackEiPiS0_ () from plugins/crashdetect.so [17:29:37] [debug] #10 f74688f8 in ?? () from plugins/crashdetect.so [17:29:37] [debug] #11 f746c916 in amx_Exec () from plugins/crashdetect.so [17:29:37] [debug] #12 f7464be6 in _ZN11CrashDetect9DoAmxExecEPii () from plugins/crashdetect.so [17:29:37] [debug] #13 f7468659 in ?? () from plugins/crashdetect.so [17:29:37] [debug] #14 f73b625c in ?? () from plugins/streamer.so [17:29:37] [debug] #15 080a51c9 in ?? () from ./samp03svr [17:29:37] [debug] #16 080d09ff in ?? () from ./samp03svr [17:29:37] [debug] #17 080b5515 in ?? () from ./samp03svr [17:29:37] [debug] #18 08071d38 in ?? () from ./samp03svr [17:29:37] [debug] #19 08071e32 in ?? () from ./samp03svr [17:29:37] [debug] #20 0807bc50 in ?? () from ./samp03svr [17:29:37] [debug] #21 080aed3d in ?? () from ./samp03svr [17:29:37] [debug] #22 080aef02 in ?? () from ./samp03svr [17:29:37] [debug] #23 080aa13a in ?? () from ./samp03svr [17:29:37] [debug] #24 f74a7a63 in __libc_start_main () from /lib/i386-linux-gnu/i686/cmov/libc.so.6 Linijka 113-116 Config[connects]++; mysql_real_escape_string(pName[playerid], pName[playerid]); mysql_query_ex("SELECT banned_name, ip, FROM_UNIXTIME(u_time, '%s'), reason, admin_name, time_ban, FROM_UNIXTIME(time_ban, '%s') FROM ban_info WHERE ((serial = '%s' AND (ip like '%d.%d%c' OR for_serial = 1)) OR banned_name = '%s' OR ip = '%s' OR ip = '%d.%d') AND white_name != '%s' LIMIT 1", "%H:%i %d.%m.%Y", "%H:%i %d.%m.%Y", serial, h[], h[1], "%", pName[playerid], p_ip, h[], h[1], pName[playerid]); mysql_store_result();
 5. Wieslaw[Paleta]

  mysql.so

  Taki problem mam przy dołaczaniu do serwera, dodam że na localu problem nie występuje. Plugin strickenkida LOG: native mysql_real_escape_string () from mysql.so
 6. Wieslaw[Paleta]

  Jaki hosting www?

  mintshost ;p
 7. Wieslaw[Paleta]

  [ROZWIĄZANY]Pomoc z kodem dot. mysql

  Potrzebuje pomocy z następującymi błędami które zostały po gurbione: (20652) : warning 219: local variable "pOwner" shadows a variable at a preceding level (20653 -- 20654) : error 017: undefined symbol "owner" (20654) : warning 215: expression has no effect (20654) : error 001: expected token: ";", but found "]" (20654) : error 029: invalid expression, assumed zero (20654) : fatal error 107: too many error messages on one line forward OnPropertiesLoad(); public OnPropertiesLoad() { new tmp[399]; print("Trwa wczytywanie posiadlosci z MySQL.XD."); format(tmp, sizeof(tmp), "SELECT `owner`, `name`, `posx`, `posy`, `posz`, `price`, `receive`, `id` FROM `posiadlosci`", tmp, ILOSC_POSIADLOSCI); mysql_query(tmp); mysql_store_result(); new p=0; while(mysql_fetch_row_format(tmp, " ", MySQLcon)) { new pid, Float:pOwner[24], Float:penter[3], price, name, receive; sscanf(tmp, "p<|>ds[24]ffffffdddddffff", pid, owner[0], penter[0], penter[1], penter[2], price, name, receive); format(PropertiesInfo[pid][pOwner], MAX_PLAYER_NAME, "%s", owner); PropertiesInfo[pid][pPrice] = price; PropertiesInfo[pid][pName] = name; PropertiesInfo[pid][pReceive] = receive; PropertiesInfo[pid][penter_x] = posx[0]; PropertiesInfo[pid][penter_y] = posy[1]; PropertiesInfo[pid][penter_z] = posz[2]; PropertiesInfo[pid][hPick] = CreatePickup(1272, 1, PropertiesInfo[pid][penter_x], PropertiesInfo[pid][penter_y], PropertiesInfo[pid][penter_z]); if(strlen(PropertiesInfo[pid][pOwner]) = "@OWNER") { format(tmp, sizeof(tmp), "Posiadlosc\nWlasciciel: Brak\nNazwa: %dKoszt: %Hajs%d", PropertiesInfo[pid][pName], PropertiesInfo[pid][pPrice], PropertiesInfo[pid][pReceive]); PropertiesInfo[pid][pLabel] = Create3DTextLabel(tmp, COLOR_ORANGE, PropertiesInfo[pid][penter_x], PropertiesInfo[x][penter_y], PropertiesInfo[pid][penter_z]+0.75, 30.0, 0, 1); } else { format(tmp, sizeof(tmp), "Posiadlosc:\nWlasciciel: %s\n Nazwa: %d\nKoszt: %d Hajs %d", PropertiesInfo[pid][pOwner], PropertiesInfo[pid][pName], PropertiesInfo[pid][pPrice], PropertiesInfo[pid][pReceive]); PropertiesInfo[pid][pLabel] = Create3DTextLabel(tmp, COLOR_ORANGE, PropertiesInfo[pid][penter_x], PropertiesInfo[pid][penter_y], PropertiesInfo[pid][penter_z]+0.75, 30.0, 0, 1); } p ++; } mysql_free_result(); PROPERTIES_LOOP = p; printf("Wczytano %d posiadlosci", p); return 1; }
 8. Wieslaw[Paleta]

  [ROZWIĄZANY]POMOC Z MYSQL

  Witam mam następujący problem, usiłuję dodać do swojej mapy która korzysta z pluginu SA-MP MySQL plugin R5 posiadłości z mapy która korzysta z pluginu mysql * MySQL plugin R33, z wiekszoscią się uporałem teraz mam tylko błędy dotyczące tego. forward PosiadlosciLOAD(); public PosiadlosciLOAD() { new i, rows, fields, String2[40], String[200] ; cache_get_data(rows, fields); if(!rows) return 0; for(new x = 0; x != rows; x++) { cache_get_row(x, 7, String2); i = strval(String2); cache_get_row(x, 0, String2); format(PropertyInfo[i][pOwner], sizeof String2, String2); cache_get_row(x, 1, String2); format(PropertyInfo[i][pName], sizeof String2, String2); cache_get_row(x, 2, String2); PropertyInfo[i][pP][0] = floatstr(String2); cache_get_row(x, 3, String2); PropertyInfo[i][pP][1] = floatstr(String2); cache_get_row(x, 4, String2); PropertyInfo[i][pP][2] = floatstr(String2); cache_get_row(x, 5, String2); PropertyInfo[i][pPrice] = strval(String2); cache_get_row(x, 6, String2); PropertyInfo[i][pReceive] = strval(String2); PropertyInfo[i][pCreated] = 1; if(!strcmp(PropertyInfo[i][pOwner], "@OWNER", true)) { format(String, sizeof(String), "{FFFFFF}POSIADŁOŚĆ\n\nWłaściciel: Brak\n{FFFF00}Nazwa: %s\nKoszt: %d\nPieniądze: %d\n{FFFF00}ID: %d", PropertyInfo[i][pName], PropertyInfo[i][pPrice], PropertyInfo[i][pReceive], i); } else if(strcmp(PropertyInfo[i][pOwner], "@OWNER", true)) { format(String, sizeof(String), "{FFFFFF}Właściciel: %s\nNazwa: %Koszt: %d\nPieniądze:%d\nID: %d", PropertyInfo[i][pOwner], PropertyInfo[i][pName], PropertyInfo[i][pPrice], PropertyInfo[i][pReceive], i); } PropertyInfo[i][pLabel] = Create3DTextLabel(String, COLOR_YELLOW, PropertyInfo[i][pP][0], PropertyInfo[i][pP][1], PropertyInfo[i][pP][2]+0.7, 25.0, 0, 1); PropertyInfo[i][pPickup] = CreateDynamicPickup(1274, 1, PropertyInfo[i][pP][0], PropertyInfo[i][pP][1], PropertyInfo[i][pP][2], 0); } return 1; }PROBLEM? Nie wiem na co zmienić cache_get_data(rows, fields);oraz cache_get_row
 9. Wieslaw[Paleta]

  [ROZWIĄZANY]TextDrawPreviewModelSetString

  Nie działa ten twój kod, chodzi mi o to jak to zrobic za pomocą zmiennej
 10. Jak zrobić stringa który będzie zmieniał mi TextDrawPreviewModel na model pojazdu w którym ziomek będzie siedział ? Mam taki kod:
 11. Wieslaw[Paleta]

  [ROZWIĄZANY]Po wybuchu samochodu textdraw nie znika

  Ale kwestia jest taka ze ja wiem jak schować i przy normalnym wyjsciu td sie chowa, tylko przy wybuchu zostaje.
 12. Jaka funkcja jest odpowiedzialana za to że po wybuchu textdraw licznika się chowa ?
 13. Wieslaw[Paleta]

  [ROZWIĄZANY]Obiekty w określonym virtual world

  Który parametr określa VW?
 14. Jak dodać obiekty w określonym virtual worldzie?
 15. Wieslaw[Paleta]

  [ROZWIĄZANY]Konwertowanie z .pwn do .map

  Okej, problem rozwiązany, po prostu kopiowałem obiekty których nie ma w MTA :>
×