Skocz do zawartości

takez

Użytkownik
 • Zawartość

  78
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

O takez

 • Tytuł
  Początkujący

Kontakt

Informacje profilowe

 • Płeć
  Mężczyzna

Informacje o serwerze

 • Nazwa serwera
  uproleplay.pl
 • Typ serwera
  RolePlay

Ostatnie wizyty

691 wyświetleń profilu
 1. Sprzedam wPLN na servhoscie!

 2. takez

  Błędy z komendami

  #define COLOR_GRAY 0x80808005 #define COLOR_INFO 0xc72a0005 #define COLOR_INFO2 0x80AAB305 #define COLOR_RED 0xFF151305 COLOR_MIX #define COLOR_BLACK 0x00000005 COLOR_MIX #define COLOR_ERROR 0x93000005 COLOR_MIX #define COLOR_BLUE 0x0000FF05 COLOR_MIX #define COLOR_GREEN 0x33AA3305 COLOR_MIX #define COLOR_GREEN2 0x00A60005 COLOR_MIX #define COLOR_TEAL 0x00808005 COLOR_MIX #define COLOR_LIME 0x00FF0005 COLOR_MIX #define COLOR_OFFICIAL 0x00FFFF05 COLOR_MIX #define COLOR_CYAN 0x00FFFF05 COLOR_MIX #define COLOR_MAROON 0x80000005 COLOR_MIX #define COLOR_PURPLE 0x80008005 COLOR_MIX #define COLOR_SILVER 0xC0C0C005 COLOR_MIX #define COLOR_FUCHSIA 0xFF00FF05 COLOR_MIX #define COLOR_PINK 0xFF00FF05 COLOR_MIX #define COLOR_YELLOW 0xFFFF0005 COLOR_MIX #define COLOR_WHITE 0xFFFFFF05 COLOR_MIX #define COLOR_GOLD 0xFCAD4305 COLOR_MIX #define COLOR_WARN 0x8B000005 COLOR_MIX #define COLOR_ORANGE 0xFFB40005 COLOR_MIX #define COLOR_EVENT_STARTED 0xFF7F1005 COLOR_MIX #define COLOR_LORANGE 0xFF9900AA COLOR_MIX #define MAKE_COLOUR(%0,%1,%2) ((((%0) & 0xFF) << 16) | (((%1) & 0xFF) << 8) | (((%2) & 0xFF) << 0)) #define MAKE_COLOUR_AA(%0,%1,%2) ((((%0) & 0xFF) << 24) | (((%1) & 0xFF) << 16) | (((%2) & 0xFF) << 8) | 0xAA) #define MAKE_COLOUR_ALPHA(%0,%1,%2,%3) ((((%0) & 0xFF) << 24) | (((%1) & 0xFF) << 16) | (((%2) & 0xFF) << 8) | (((%3) & 0xFF) << 0)) #define COLOUR_RED MAKE_COLOUR(255, 0, 0) #define COLOUR_GREEN MAKE_COLOUR(0, 255, 0) #define COLOUR_BLUE MAKE_COLOUR(0, 0, 255) #define COLOUR_CYAN_AA MAKE_COLOUR_AA(0, 255, 255) #define COLOUR_MAGENTA_AA MAKE_COLOUR_AA(255, 0, 255) #define COLOUR_YELLOW_AA MAKE_COLOUR_AA(255, 255, 0) #define BLACK_ALPHA MAKE_COLOUR_ALPHA(0, 0, 0, 170) // 170 == 0xAA #define WHITE_ALPHA MAKE_COLOUR_ALPHA(255, 255, 255, 255) błędy kolejne: current.pwn(5262) : error 017: undefined symbol "Player" current.pwn(5262) : warning 215: expression has no effect current.pwn(5262) : error 001: expected token: ";", but found "]" current.pwn(5262) : error 029: invalid expression, assumed zero current.pwn(5262) : fatal error 107: too many error messages on one line błąd: Player[playerid][EVEXP] = false;
 3. takez

  Błędy z komendami

  Nie zastosowałem twojego ostatniego kodu ponieważ dużo błędów wyskoczyło (około 15). O to obecne błędy current.pwn(5182) : error 036: empty statement current.pwn(5214) : error 036: empty statement current.pwn(5220) : error 036: empty statement current.pwn(5229) : error 036: empty statement current.pwn(5235) : error 036: empty statement current.pwn(5251) : error 012: invalid function call, not a valid address current.pwn(5251) : warning 215: expression has no effect current.pwn(5251) : error 001: expected token: ";", but found ")" current.pwn(5251) : error 029: invalid expression, assumed zero current.pwn(5251) : fatal error 107: too many error messages on one line 5182: SendClientMessageToAll(COLOR_YELLOW, "» EVENT wystartował!"); cały public: forward EventEnd(reason); public EventEnd(reason) { if(evStarted) { if(reason == 1) { SendClientMessageToAll(COLOR_ORANGE, "» EVENT został przerwany z powodu braku lidera!"); } evEnd = true; ResetEvForAll(); evStarted = false; evStarting = false; SendClientMessageToAll(COLOR_GREEN, "» EVENT zakończył się!"); evEnd = false; evZapisanych=0; } if(evStarting) { if(reason == 1) { SendClientMessageToAll(COLOR_ORANGE, "» EVENT został przerwany z powodu braku lidera!"); } evEnd = true; ResetEvForAll(); evStarted = false; evStarting = false; SendClientMessageToAll(COLOR_GREEN, "» EVENT zakończył się!"); evEnd = false; evZapisanych=0; } return 1; } błędy: SendClientMessageToAll(COLOR_ORANGE, "» EVENT został przerwany z powodu braku lidera!"); SendClientMessageToAll(COLOR_GREEN, "» EVENT zakończył się!"); SendClientMessageToAll(COLOR_ORANGE, "» EVENT został przerwany z powodu braku lidera!"); SendClientMessageToAll(COLOR_GREEN, "» EVENT zakończył się!"); Cały public: forward ResetEvForPlayer(playerid); public ResetEvForPlayer(playerid) { if(evZapisany[playerid]) { if(IsPlayerConnected(playerid)) { if(evStarted) { PlayerResetWeapons(playerid); SetPlayerInterior(playerid,0); SetPlayerVirtualWorld(playerid,0); SetPlayerRandomSpawn(playerid); GivePlayerEquipment(playerid); SetPlayerHealth(playerid, 100.0); SetPlayerArmour(playerid, 100.0); } } evZapisany[playerid] = false; evZapisanych--; Player[playerid][EVEXP] = false; } if(evLider == playerid) { Player[playerid][EVEXP] = false; evLider = -1; if(!evEnd) EventEnd(1); } return 1; } błąd: PlayerResetWeapons(playerid);
 4. takez

  Błędy z komendami

  naprawiłem kilka ale błąd: (5169) new str[128]; SendClientMessageToAll(COLOR_YELLOW, "» EVENT wystartował!"); current.pwn(5169) : error 036: empty statement new: new BlockArena;
 5. takez

  Błędy z komendami

  current.pwn(5168) : error 036: empty statement current.pwn(5179) : warning 217: loose indentation current.pwn(5180) : warning 217: loose indentation current.pwn(5180) : error 028: invalid subscript (not an array or too many subscripts): "BlockArena" current.pwn(5180) : warning 215: expression has no effect current.pwn(5180) : error 001: expected token: ";", but found "]" current.pwn(5180) : error 029: invalid expression, assumed zero current.pwn(5180) : fatal error 107: too many error messages on one line 5168: new str[128]; SendClientMessageToAll(COLOR_YELLOW, "» EVENT wystartował!"); 5179: SendClientMessage(i, COLOR_GREEN, str); 5180: BlockArena[i] = 0;
 6. takez

  Błędy z komendami

  o to moje publicki: //SYSTEM EVENTÓW stock zabwyFalse(playerid) { evZapisany[playerid] = false; ZapisEv[playerid] = 0; } forward EventStart(cnt); public EventStart(cnt) { if(!evStarting) { TextDrawHideForAll(evCount); cnt = 0; evDrawShown = false; KillTimer(evTimer); } else { if(cnt > 0) { new str[350]; format(str, sizeof(str), "~w~EVENT: ~r~~h~%s ~w~~h~~n~rozpocznie sie za ~b~~h~%d ~w~~h~sekundy!~n~~w~Miejsca: ~b~~h~%d~w~~h~/%d! ~n~~w~Zapisz sie! ~r~~h~/ev", evNazwa,cnt,evZapisanych,evMaks); if(!evDrawShown) { TextDrawSetString(evCount,str); TextDrawShowForAll(evCount); evDrawShown = true; } else { TextDrawSetString(evCount, str); TextDrawShowForAll(evCount); } cnt--; evTimer = SetTimerEx("EventStart", 1000, false, "i", cnt); } else { new str[128]; format(str, sizeof(str), "~g~~h~Event wystartowal!", cnt); TextDrawSetString(evCount, str); TextDrawHideForAll(evCount); evDrawShown = false; StartEvent(); } } return 1; } forward StartEvent(); public StartEvent() { evStarting = false; evStarted = true; new str[128]; foreach(Player, i) if(evZapisany[i]) { SetPlayerPos(i, evPos[0]+(random(4)*(random(1)==1?-1:1)), evPos[1]+(random(4)*(random(1)==1?-1:1)), evPos[2]+random(1)); SetPlayerVirtualWorld(i, EVENT_WORLD); SetPlayerColor(i,0x91C586FF); SetPlayerColor(evLider,COLOR_ERROR); } SendClientMessageToAll(COLOR_YELLOW, "» EVENT wystartował!"); format(str, sizeof(str), "» Liderem tego eventu jest gracz: {FFF000}%s", PlayerName2(evLider)); foreach(Player, i) if(evZapisany[i]) { SendClientMessage(i, COLOR_GREEN, str); BlockArena[i] = 0; ShowPlayerDialog(i, -1, DIALOG_STYLE_LIST, "fs", "df", "ffd", "fdf"); SetPlayerWorldBounds(i,99999,-99999,99999,-99999); if(FlageMa == i){ CTFFlagDown(i); } CTFTeam[i] = 0; TextDrawHideForPlayer(i,CTFtd); } return 1; } forward EventEnd(reason); public EventEnd(reason) { if(evStarted) { if(reason == 1) { SendClientMessageToAll(COLOR_ORANGE, "» EVENT został przerwany z powodu braku lidera!"); } evEnd = true; ResetEvForAll(); evStarted = false; evStarting = false; SendClientMessageToAll(COLOR_GREEN, "» EVENT zakończył się!"); evEnd = false; evZapisanych=0; } if(evStarting) { if(reason == 1) { SendClientMessageToAll(COLOR_ORANGE, "» EVENT został przerwany z powodu braku lidera!"); } evEnd = true; ResetEvForAll(); evStarted = false; evStarting = false; SendClientMessageToAll(COLOR_GREEN, "» EVENT zakończył się!"); evEnd = false; evZapisanych=0; } return 1; } forward ResetEvForPlayer(playerid); public ResetEvForPlayer(playerid) { if(evZapisany[playerid]) { if(IsPlayerConnected(playerid)) { if(evStarted) { PlayerResetWeapons(playerid); SetPlayerInterior(playerid,0); SetPlayerVirtualWorld(playerid,0); SetPlayerRandomSpawn(playerid); GivePlayerEquipment(playerid); SetPlayerHealth(playerid, 100.0); SetPlayerArmour(playerid, 100.0); } } evZapisany[playerid] = false; evZapisanych--; Player[playerid][EVEXP] = false; } if(evLider == playerid) { Player[playerid][EVEXP] = false; evLider = -1; if(!evEnd) EventEnd(1); } return 1; } forward CountDownEv(); public CountDownEv() { if(Count3 == -1){ foreach(Player, x){ if(evZapisany[x]) { GameTextForPlayer(x,"~r~Odliczanie zakonczone",3000,3); } } CountDowningEv = 0; return 1; } if (Count3 > 0){ new string[5]; format(string,5,"%d",Count3); foreach(Player, x){ if(evZapisany[x]) { GameTextForPlayer(x,string, 2500, 3); } } Count3--; SetTimer("CountDownEv", 1000, 0); } else{ foreach(Player, x){ if(evZapisany[x]) { GameTextForPlayer(x,"~r~Go", 2500, 3); } } Count3 = 0; foreach(Player, x){ TogglePlayerControllable(x,1); } CountDowningEv = 0; } return 1; } forward ResetEvForPlayer(playerid); public ResetEvForPlayer(playerid) { if(evZapisany[playerid]) { if(IsPlayerConnected(playerid)) { if(evStarted) { PlayerResetWeapons(playerid); SetPlayerInterior(playerid,0); SetPlayerVirtualWorld(playerid,0); SetPlayerRandomSpawn(playerid); GivePlayerEquipment(playerid); SetPlayerHealth(playerid, 100.0); SetPlayerArmour(playerid, 100.0); } } evZapisany[playerid] = false; evZapisanych--; Player[playerid][EVEXP] = false; } if(evLider == playerid) { Player[playerid][EVEXP] = false; evLider = -1; if(!evEnd) EventEnd(1); } return 1; } forward ResetEvForAll(); public ResetEvForAll() { foreach(Player, i) if(IsPlayerConnected(i)) { ResetEvForPlayer(i); } return 1; } forward CountDownEv(); public CountDownEv() { if(Count3 == -1){ foreach(Player, x){ if(evZapisany[x]) { GameTextForPlayer(x,"~r~Odliczanie zakonczone",3000,3); } } CountDowningEv = 0; return 1; } if (Count3 > 0){ new string[5]; format(string,5,"%d",Count3); foreach(Player, x){ if(evZapisany[x]) { GameTextForPlayer(x,string, 2500, 3); } } Count3--; SetTimer("CountDownEv", 1000, 0); } else{ foreach(Player, x){ if(evZapisany[x]) { GameTextForPlayer(x,"~r~Go", 2500, 3); } } Count3 = 0; foreach(Player, x){ TogglePlayerControllable(x,1); } CountDowningEv = 0; } return 1; } a public z błędami to: orward StartEvent(); public StartEvent() { evStarting = false; evStarted = true; new str[128]; foreach(Player, i) if(evZapisany[i]) { SetPlayerPos(i, evPos[0]+(random(4)*(random(1)==1?-1:1)), evPos[1]+(random(4)*(random(1)==1?-1:1)), evPos[2]+random(1)); SetPlayerVirtualWorld(i, EVENT_WORLD); SetPlayerColor(i,0x91C586FF); SetPlayerColor(evLider,COLOR_ERROR); } SendClientMessageToAll(COLOR_YELLOW, "» EVENT wystartował!"); format(str, sizeof(str), "» Liderem tego eventu jest gracz: {FFF000}%s", PlayerName2(evLider)); foreach(Player, i) if(evZapisany[i]) { SendClientMessage(i, COLOR_GREEN, str); BlockArena[i] = 0; ShowPlayerDialog(i, -1, DIALOG_STYLE_LIST, "fs", "df", "ffd", "fdf"); SetPlayerWorldBounds(i,99999,-99999,99999,-99999); if(FlageMa == i){ CTFFlagDown(i); } CTFTeam[i] = 0; TextDrawHideForPlayer(i,CTFtd); } return 1; }
 7. takez

  Błędy z komendami

  błędy po wklejeniu tej funkcji: current.pwn(5178) : warning 217: loose indentation current.pwn(5178) : error 036: empty statement current.pwn(5179) : warning 217: loose indentation current.pwn(5183) : error 028: invalid subscript (not an array or too many subscripts): "BlockArena" current.pwn(5183) : warning 215: expression has no effect current.pwn(5183) : error 001: expected token: ";", but found "]" current.pwn(5183) : error 029: invalid expression, assumed zero current.pwn(5183) : fatal error 107: too many error messages on one line SendClientMessageToAll(COLOR_YELLOW, "» EVENT wystartował!"); format(str, sizeof(str), "» Liderem tego eventu jest gracz: {FFF000}%s", PlayerName2(evLider)); i linijak (5183) BlockArena[i] = 0;
 8. takez

  Błędy z komendami

  new PlayerName2; więcej kodu: public StartEvent() { evStarting = false; evStarted = true; new str[128]; foreach(Player, i) if(evZapisany[i]) { SetPlayerPos(i, evPos[0]+(random(4)*(random(1)==1?-1:1)), evPos[1]+(random(4)*(random(1)==1?-1:1)), evPos[2]+random(1)); SetPlayerVirtualWorld(i, EVENT_WORLD); SetPlayerColor(i,0x91C586FF); SetPlayerColor(evLider,COLOR_ERROR); } SendClientMessageToAll(COLOR_YELLOW, "» EVENT wystartował!"); format(str, sizeof(str), "» Liderem tego eventu jest gracz: {FFF000}%s", PlayerName2(evLider)); foreach(Player, i) if(evZapisany[i]) { SendClientMessage(i, COLOR_GREEN, str); BlockArena[i] = 0; ShowPlayerDialog(i, -1, DIALOG_STYLE_LIST, "fs", "df", "ffd", "fdf"); SetPlayerWorldBounds(i,99999,-99999,99999,-99999); if(FlageMa == i){ CTFFlagDown(i); } CTFTeam[i] = 0; TextDrawHideForPlayer(i,CTFtd); } return 1; }
 9. takez

  Błędy z komendami

  current.pwn(5174) : warning 217: loose indentation current.pwn(5174) : error 036: empty statement current.pwn(5175) : warning 217: loose indentation current.pwn(5175) : error 012: invalid function call, not a valid address current.pwn(5175) : warning 215: expression has no effect current.pwn(5175) : error 001: expected token: ";", but found ")" current.pwn(5175) : error 029: invalid expression, assumed zero current.pwn(5175) : fatal error 107: too many error messages on one line LINIJKA (5174): SendClientMessageToAll(COLOR_YELLOW, "» EVENT wystartował!"); LINIJKA (5175) format(str, sizeof(str), "» Liderem tego eventu jest gracz: {FFF000}%s", PlayerName2(evLider));
 10. takez

  [Do oceny] Tło na YT oraz avatar

  Ale po co mi dałes tutaj piosenkę?
 11. takez

  [Do oceny] Tło na YT oraz avatar

  I o to chodziło aby było to takie samo a nie że avatar będzie wgl z innej tematyki.
 12. O to tło na YT oraz avatar na YT! Zapraszam do oceny! Powiem tyle że tło robiłem kilka dobrych godzin! http://i.imgur.com/SqSABro.jpg- tło http://i.imgur.com/iAU1BVj.png- avatar
 13. takez

  Sprostowanie mojej sytuacji na tym (hejty itp)

  Chodzi o to że skopiowałem logotyp i się podpisałem pod pracą i przyszły wiele hejtów - chociaż tłumaczyłem mój błąd i teraz chce to wyprostować
×