Skocz do zawartości

Jakub aka ProGrafik

Użytkownik
 • Zawartość

  19
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

O Jakub aka ProGrafik

 • Tytuł
  Obserwator

Informacje profilowe

 • Płeć
  Mężczyzna
 1. Jakub aka ProGrafik

  DożywotniVPS

  Nie ma już tej usługi na hostingu.
 2. Jakub aka ProGrafik

  Serwery rp.

  Mrucznik? ten pseudo role-play -,-
 3. Jakub aka ProGrafik

  (GTD) HRV RP

  Nie przyda się komuś gamemod z dziurami w kodzie
 4. Jakub aka ProGrafik

  [Wycena] Panele

  Okej, a najprostszy panel gracza?
 5. Jakub aka ProGrafik

  [Wycena] Panele

  @refresh
 6. Jakub aka ProGrafik

  [Wycena] Panele

  Coś podobnego do "TheOtherSide"?
 7. Jakub aka ProGrafik

  [Wycena] Panele

  DM
 8. Jakub aka ProGrafik

  [Wycena] Panele

  Za ile, ktoś napisał by mi panele pod MyBB dla serwera samp?
 9. Jakub aka ProGrafik

  Błędy w GameModzie

  Nie, rozumiem dlaczego nadal nie działa macie tutaj całego gamemod'a jak możecie naprawcie go: #include <a_samp> #include <Dini> #include <zcmd> #if defined FILTERSCRIPT #else #define DIALOG_LOGIN 1 #define DIALOG_REGISTER 2 #define playerid new pName[MAX_PLAYER_NAME]; new bool:in_blokada[MAX_PLAYERS]; #define INTRO_LINK "http://polskastacja...aac_djtop50.pls" enum e_Intro { Text:Intro_td[6], PlayerText:Intro_Td_Left[MAX_PLAYERS], PlayerText:Intro_Td_Ok[MAX_PLAYERS], PlayerText:Intro_Td_Right[MAX_PLAYERS], PlayerText:TDTextIntro[MAX_PLAYERS] }; new IntroInfo[e_Intro], PlayerText:SelectSkin[MAX_PLAYERS][3], TextIntro[] = {"OriginallyGames"}; new Float:CameraPosEx[MAX_PLAYERS]; new sprawdz_sobeitTimer[MAX_PLAYERS]; new Sobek_1_timer[MAX_PLAYERS]; new Sobek_2_timer[MAX_PLAYERS]; new Sobek_3_timer[MAX_PLAYERS]; new sprawdz_gracza[MAX_PLAYERS]; public OnPlayerDisconnect(playerid, reason) { KillTimer(sprawdz_sobeitTimer[playerid]); KillTimer(Sobek_1_timer[playerid]); KillTimer(Sobek_2_timer[playerid]); KillTimer(Sobek_3_timer[playerid]); sprawdz_gracza[playerid] = 0; return 1; } public OnPlayerSpawn(playerid) { if(sprawdz_gracza[playerid] == 0) { sprawdz_sobeitTimer[playerid] = SetTimerEx("sprawdz_sobeit", 3000, false, "i", playerid); Sobek_1_timer[playerid] = SetTimerEx("sobek_1", 50, true, "i", playerid); TogglePlayerControllable(playerid, false); } return 1; } forward sprawdz_sobeit(playerid); public sprawdz_sobeit(playerid) { SetCameraBehindPlayer(playerid); Sobek_2_timer[playerid] = SetTimerEx("sobek_2", 1000, false, "i", playerid); return 1; } forward sobek_1(playerid); public sobek_1(playerid) { if(sprawdz_gracza[playerid] == 0) TogglePlayerControllable(playerid, false); return 1; } forward sobek_2(playerid); public sobek_2(playerid) { if(sprawdz_gracza[playerid] == 0) { new Float:Camerax, Float:Cameray, Float:Cameraz; GetPlayerCameraFrontVector(playerid, Camerax, Cameray, Cameraz); CameraPosEx[playerid] = Cameraz; Sobek_3_timer[playerid] = SetTimerEx("sobek_3", 1000, false, "i", playerid); } return 1; } forward sobek_3(playerid); public sobek_3(playerid) { new string[128], Float:Camerax, Float:Cameray, Float:Cameraz; if(sprawdz_gracza[playerid] == 0) { GetPlayerCameraFrontVector(playerid, Camerax, Cameray, Cameraz); if(CameraPosEx[playerid] == 0) Sobek_3_timer[playerid] = SetTimerEx("sobek_3", 1000, false, "i", playerid); if(CameraPosEx[playerid] != Cameraz) { format(string, sizeof(string), "* {A40000}Odinstaluj S0beita jeśli chcesz tu grać!"); SendClientMessage(playerid, -1, string); SetTimerEx("KickPlayer", 100, false, "i", playerid); } KillTimer(Sobek_1_timer[playerid]); TogglePlayerControllable(playerid, true); sprawdz_gracza[playerid] = 1; } return 1; } forward KickPlayer(playerid); public KickPlayer(playerid) { Kick(playerid); } public OnPlayerConnect(playerid) { StartIntroForPlayer(playerid); return 1; } public OnPlayerText(playerid, text[]) { new str[128]; if(gettime() < GetPVarInt(playerid, "ASPAMTIME") && GetPVarInt(playerid, "ASPAMCOUNT") == 2) { format(str, 128, "* {A40000}Chwilowo zablokowano Ci możliwość pisania, odczekaj {FF7777}%d {A40000}sekund!", GetPVarInt(playerid, "ASPAMTIME") - gettime()); return SendClientMessage(playerid,-1,str), 0; } GetPVarString(playerid, "ASPAM", str, 128); if(!strcmp(text, str, false) && gettime() - GetPVarInt(playerid, "ASPAMTIME") < 5) { SetPVarInt(playerid, "ASPAMCOUNT", GetPVarInt(playerid, "ASPAMCOUNT") + 1); switch(GetPVarInt(playerid, "ASPAMCOUNT")) { case 1: return SendClientMessage(playerid, -1, "* {A40000}Nie spam tym samym tekstem na czacie!"), 0; case 2: return SetPVarInt(playerid, "ASPAMTIME", gettime()+5), SendClientMessage(playerid,-1,"* {A40000}Chwilowo zablokowano Ci możliwość pisania, odczekaj {FF7777}5 {A40000}sekund!"), 0; } } SetPVarInt(playerid, "ASPAMTIME", gettime()); SetPVarInt(playerid, "ASPAMCOUNT", 0); SetPVarString(playerid, "ASPAM", text); return 1; } new Text:Drifting0[200]; new Text:Drifting1[200]; new Text:Drifting2[200]; new Text:Drifting3[200]; forward HidePlayerDrift(playerid); forward ShowPlayerDrift(playerid); #define DRIFT_MINKAT 10.0 #define DRIFT_MAXKAT 90.0 #define DRIFT_SPEED 30.0 #pragma tabsize 0 new Float:ppos[200][3]; enum Float:Pos{ Float:sX,Float:sY,Float:sZ }; new Float:SavedPos[MAX_PLAYERS][Pos]; new DriftPointsNow[200]; new PunktyDriftuGracza[200]; forward LicznikDriftu(); forward clock(); forward PodsumowanieDriftu(playerid); new Float:Ang; main() { } #endif public OnGameModeInit() { public OnPlayerConnect(playerid) { StartIntroForPlayer(playerid); } StartIntroForPlayer(playerid) { SendClientMessage(playerid, -1, "12345"); return 1; } public OnPlayerRequestSpawn(playerid) return 1; public OnFilterScriptInit() CreateTextDraw(); SetGameModeText("DM•4FUN•DRIFT•STUNT"); return 1; } public OnGameModeExit() { return 1; } public OnPlayerRequestClass(playerid, classid) { in_blokada[playerid] = true; SetPlayerPos(playerid, 1958.3783, 1343.1572, 15.3746); SetPlayerCameraPos(playerid, 1958.3783, 1343.1572, 15.3746); SetPlayerCameraLookAt(playerid, 1958.3783, 1343.1572, 15.3746); return 1; } public OnPlayerConnect(playerid) { GetPlayerName(playerid,pName[playerid],MAX_PLAYER_NAME); if(IsAccountExists(playerid)) { ShowPlayerDialog(playerid,DIALOG_LOGIN,DIALOG_STYLE_PASSWORD,"weryfikacja konta","Proszę wpisać poniżej swoje hasło, w celu weryfikacji konta:","zaloguj","anuluj"); } else { ShowPlayerDialog(playerid,DIALOG_REGISTER,DIALOG_STYLE_PASSWORD,"tworzenie nowego konta","Proszę wpisać poniżej hasło, w celu stworzenia nowego konta:","stwórz","anuluj"); } return 1; } public OnPlayerDisconnect(playerid, reason) { return 1; } public OnPlayerSpawn(playerid) { return 1; } public OnPlayerDeath(playerid, killerid, reason) { return 1; } public OnVehicleSpawn(vehicleid) { return 1; } public OnVehicleDeath(vehicleid, killerid) { return 1; } public OnPlayerText(playerid, text[]) { return 1; } public OnPlayerCommandText(playerid, cmdtext[]) { if (strcmp("/mycommand", cmdtext, true, 10) == 0) { // Do something here return 1; } return 0; } if(strcmp(cmdtext, "/respawn", true) == 0 && IsPlayerAdmin(playerid)) { for(new v=0;v<MAX_VEHICLES;v++) { if(!IsVehicleInUse(v)) { SetVehicleToRespawn(v); } if(IsTrailerAttachedToVehicle(v)) { if(GetVehicleTrailer(GetPlayerVehicleID(playerid))) { } else { SetVehicleToRespawn(v); } } } SendClientMessageToAll(COLOR_RED, "OriginallyGames: Wszystkie nie używane auta wróciły na miejsce spawnu!"); print("Wszystkie nieużywane pojazdy zostały zrespawnowane!"); return 1; } public OnPlayerEnterVehicle(playerid, vehicleid, ispassenger) { return 1; } public OnPlayerExitVehicle(playerid, vehicleid) { return 1; } public OnPlayerStateChange(playerid, newstate, oldstate) { return 1; } public OnPlayerEnterCheckpoint(playerid) { return 1; } public OnPlayerLeaveCheckpoint(playerid) { return 1; } public OnPlayerEnterRaceCheckpoint(playerid) { return 1; } public OnPlayerLeaveRaceCheckpoint(playerid) { return 1; } public OnRconCommand(cmd[]) { return 1; } public OnPlayerRequestSpawn(playerid) { in_blokada[playerid] = false; return 1; } public OnPlayerCommandReceived(playerid,cmdtext[]) { if (in_wybieralka[playerid] == true) { SendClientMessage(playerid, KOLOR_CZERWONY, "Aby moc uzywac komend Musisz się zrespawnowac!"); return 0; } return 1; } public OnPlayerClickPlayerTextDraw(playerid, PlayerText:playertextid) { if(playertextid == IntroInfo[Intro_Td_Left][playerid]) { SetPVarInt(playerid, "IntroSkin", GetPVarInt(playerid, "IntroSkin") - 1); UpdateIntroTextDraw(playerid); return 1; } if(playertextid == IntroInfo[Intro_Td_Right][playerid]) { SetPVarInt(playerid, "IntroSkin", GetPVarInt(playerid, "IntroSkin") + 1); UpdateIntroTextDraw(playerid); return 1; } if(playertextid == IntroInfo[Intro_Td_Ok][playerid]) { new End = OnPlayerRequestSpawn(playerid); if(!End) return 1; EndIntroForPlayer(playerid); SetSpawnInfo(playerid, 0, GetPVarInt(playerid, "IntroSkin"), 0.0, 0.0, 0.0, 0,0,0,0,0,0,0); SetCameraBehindPlayer(playerid); SpawnPlayer(playerid); return 1; } return 1; } forward IntroText(playerid); public IntroText(playerid) { PlayerTextDrawShow(playerid, IntroInfo[TDTextIntro][playerid]); static TextStep; if((TextStep++) <= sizeof(TextIntro)) SetPVarInt(playerid, "TimerIntro", SetTimerEx("IntroText", 100, false, "d", playerid)); new str[85]; for(new x; x < TextStep; x++) format(str, sizeof str, "%s%c", str, TextIntro[x]); GameTextForPlayer(playerid, str, 100, 3); PlayerTextDrawSetString(playerid, IntroInfo[TDTextIntro][playerid], str); PlayerPlaySound(playerid, 1190, 0.0, 0.0, 0.0); if(TextStep >= strlen(TextIntro)) { TextStep = 0; KillTimer(GetPVarInt(playerid, "TimerIntro")); } return 1; } forward StartCameraIntro(playerid); public StartCameraIntro(playerid) { InterpolateCameraPos(playerid, 270.587493, 2518.116210, 44.226619, -1336.973022, 2796.466308, 162.701293, 1000*60); InterpolateCameraLookAt(playerid, 63.408569, 2463.937255, 16.476619, -1376.973022, 2896.466308, 94.701286, 1000*60); return 1; } stock CreateTextDraw() { IntroInfo[Intro_td][5] = TextDrawCreate(660.000000, -10.000000, "~n~"); TextDrawFont(IntroInfo[Intro_td][5], 1); TextDrawLetterSize(IntroInfo[Intro_td][5], 1.310000, 12.199996); TextDrawUseBox(IntroInfo[Intro_td][5], 1); TextDrawBoxColor(IntroInfo[Intro_td][5], 255); TextDrawTextSize(IntroInfo[Intro_td][5], -41.000000, 0.000000); IntroInfo[Intro_td][4] = TextDrawCreate(660.000000, 338.000000, "~n~"); TextDrawFont(IntroInfo[Intro_td][4], 1); TextDrawLetterSize(IntroInfo[Intro_td][4], 1.310000, 12.199996); TextDrawUseBox(IntroInfo[Intro_td][4], 1); TextDrawBoxColor(IntroInfo[Intro_td][4], 255); TextDrawTextSize(IntroInfo[Intro_td][4], -41.000000, 0.000000); IntroInfo[Intro_td][0] = TextDrawCreate(47.500, 95.500, "LD_POOL:ball"); TextDrawFont(IntroInfo[Intro_td][0], 4); TextDrawTextSize(IntroInfo[Intro_td][0], 548.500, 247.000); TextDrawColor(IntroInfo[Intro_td][0], 8454143); IntroInfo[Intro_td][1] = TextDrawCreate(163.000, 118.000, "LD_POOL:ball"); TextDrawFont(IntroInfo[Intro_td][1], 4); TextDrawTextSize(IntroInfo[Intro_td][1], 100.000, 194.500); TextDrawColor(IntroInfo[Intro_td][1], 8454143); IntroInfo[Intro_td][2] = TextDrawCreate(262.000, 118.000, "LD_POOL:ball"); TextDrawFont(IntroInfo[Intro_td][2], 4); TextDrawTextSize(IntroInfo[Intro_td][2], 100.000, 193.000); TextDrawColor(IntroInfo[Intro_td][2], 10092543); IntroInfo[Intro_td][3] = TextDrawCreate(361.000, 116.500, "LD_POOL:ball"); TextDrawFont(IntroInfo[Intro_td][3], 4); TextDrawTextSize(IntroInfo[Intro_td][3], 100.000, 194.500); TextDrawColor(IntroInfo[Intro_td][3], 8454143); return 1; } StartIntroForPlayer(playerid) { SetTimerEx("StartCameraIntro", 100, false, "d", playerid); CreatePlayerIntroTextDraw(playerid); IntroText(playerid); PlayerTextDrawShow(playerid, IntroInfo[Intro_Td_Left][playerid]); PlayerTextDrawShow(playerid, IntroInfo[Intro_Td_Ok][playerid]); PlayerTextDrawShow(playerid, IntroInfo[Intro_Td_Right][playerid]); for(new i; i < 3; i++) PlayerTextDrawShow(playerid, SelectSkin[playerid][i]); for(new i; i < 6; i++) TextDrawShowForPlayer(playerid, IntroInfo[Intro_td][i]); SelectTextDraw(playerid, 0x0080FFFF); TogglePlayerSpectating(playerid, 1); PlayAudioStreamForPlayer(playerid, INTRO_LINK); for(new i; i < 150; i++) SendClientMessage(playerid, -1, " "); return 1; } EndIntroForPlayer(playerid) { PlayerTextDrawHide(playerid, IntroInfo[Intro_Td_Left][playerid]); PlayerTextDrawHide(playerid, IntroInfo[Intro_Td_Ok][playerid]); PlayerTextDrawHide(playerid, IntroInfo[Intro_Td_Right][playerid]); PlayerTextDrawHide(playerid, IntroInfo[TDTextIntro][playerid]); for(new i; i < 3; i++) PlayerTextDrawHide(playerid, SelectSkin[playerid][i]); for(new i; i < 6; i++) TextDrawHideForPlayer(playerid, IntroInfo[Intro_td][i]); CancelSelectTextDraw(playerid); TogglePlayerSpectating(playerid, 0); StopAudioStreamForPlayer(playerid); return 1; } UpdateIntroTextDraw(playerid) { if(GetPVarInt(playerid, "IntroSkin") < 0) SetPVarInt(playerid, "IntroSkin", 299); if(GetPVarInt(playerid, "IntroSkin") > 299) SetPVarInt(playerid, "IntroSkin", 0); PlayerTextDrawSetPreviewModel(playerid, SelectSkin[playerid][0], GetPVarInt(playerid, "IntroSkin") - 1); PlayerTextDrawSetPreviewModel(playerid, SelectSkin[playerid][1], GetPVarInt(playerid, "IntroSkin")); PlayerTextDrawSetPreviewModel(playerid, SelectSkin[playerid][2], GetPVarInt(playerid, "IntroSkin") + 1); for(new i; i < 3; i++) PlayerTextDrawShow(playerid, SelectSkin[playerid][i]); return 1; } CreatePlayerIntroTextDraw(playerid) { IntroInfo[Intro_Td_Left][playerid] = CreatePlayerTextDraw(playerid, 248.500, 355.000, "LD_BEAT:left"); PlayerTextDrawFont(playerid, IntroInfo[Intro_Td_Left][playerid], 4); PlayerTextDrawTextSize(playerid, IntroInfo[Intro_Td_Left][playerid], 28.000, 25.000); PlayerTextDrawColor(playerid, IntroInfo[Intro_Td_Left][playerid], -1); IntroInfo[Intro_Td_Ok][playerid] = CreatePlayerTextDraw(playerid, 302.500, 356.500, "LD_BEAT:cross"); PlayerTextDrawFont(playerid, IntroInfo[Intro_Td_Ok][playerid], 4); PlayerTextDrawTextSize(playerid, IntroInfo[Intro_Td_Ok][playerid], 22.000, 23.500); PlayerTextDrawColor(playerid, IntroInfo[Intro_Td_Ok][playerid], -1); IntroInfo[Intro_Td_Right][playerid] = CreatePlayerTextDraw(playerid, 352.000, 355.000, "LD_BEAT:right"); PlayerTextDrawFont(playerid, IntroInfo[Intro_Td_Right][playerid], 4); PlayerTextDrawTextSize(playerid, IntroInfo[Intro_Td_Right][playerid], 28.000, 25.000); PlayerTextDrawColor(playerid, IntroInfo[Intro_Td_Right][playerid], -1); SelectSkin[playerid][0] = CreatePlayerTextDraw(playerid, 163.000-12, 118.000, "Skin"); SelectSkin[playerid][1] = CreatePlayerTextDraw(playerid, 262.000-12, 118.000, "Skin"); SelectSkin[playerid][2] = CreatePlayerTextDraw(playerid, 361.000-12, 116.500, "Skin"); for(new i; i < 3; i++) { PlayerTextDrawBackgroundColor(playerid, SelectSkin[playerid][i], 0); PlayerTextDrawFont(playerid, SelectSkin[playerid][i], 5); PlayerTextDrawLetterSize(playerid, SelectSkin[playerid][i], 0.500000, 1.000000); PlayerTextDrawColor(playerid, SelectSkin[playerid][i], -1); PlayerTextDrawSetOutline(playerid, SelectSkin[playerid][i], 0); PlayerTextDrawSetProportional(playerid, SelectSkin[playerid][i], 1); PlayerTextDrawSetShadow(playerid, SelectSkin[playerid][i], 0); PlayerTextDrawTextSize(playerid, SelectSkin[playerid][i], 130.000000, 189.000000); PlayerTextDrawSetSelectable(playerid, SelectSkin[playerid][i], 1); } PlayerTextDrawSetPreviewModel(playerid, SelectSkin[playerid][0], 299); PlayerTextDrawSetPreviewRot(playerid, SelectSkin[playerid][0], 00.000000, 0.000000, 10.000000-15, 1.000000); PlayerTextDrawSetPreviewModel(playerid, SelectSkin[playerid][1], 0); PlayerTextDrawSetPreviewRot(playerid, SelectSkin[playerid][1], 0.000000, 0.000000, 10.000000, 1.000000); PlayerTextDrawSetPreviewModel(playerid, SelectSkin[playerid][2], 1); PlayerTextDrawSetPreviewRot(playerid, SelectSkin[playerid][2], 0.000000, 0.000000, 10.000000+15, 1.000000); PlayerTextDrawSetSelectable(playerid, IntroInfo[Intro_Td_Left][playerid], true); PlayerTextDrawSetSelectable(playerid, IntroInfo[Intro_Td_Ok][playerid], true); PlayerTextDrawSetSelectable(playerid, IntroInfo[Intro_Td_Right][playerid], true); for(new i; i < 3; i++) PlayerTextDrawSetSelectable(playerid, SelectSkin[playerid][i], false); IntroInfo[TDTextIntro][playerid] = CreatePlayerTextDraw(playerid, 320.000000, 40.000000, "___"); PlayerTextDrawAlignment(playerid, IntroInfo[TDTextIntro][playerid], 2); PlayerTextDrawBackgroundColor(playerid, IntroInfo[TDTextIntro][playerid], 255); PlayerTextDrawFont(playerid, IntroInfo[TDTextIntro][playerid], 1); PlayerTextDrawLetterSize(playerid, IntroInfo[TDTextIntro][playerid], 0.500000, 2.700000); PlayerTextDrawColor(playerid, IntroInfo[TDTextIntro][playerid], -65281); PlayerTextDrawSetOutline(playerid, IntroInfo[TDTextIntro][playerid], 1); PlayerTextDrawSetProportional(playerid, IntroInfo[TDTextIntro][playerid], 1); return 1; } public OnObjectMoved(objectid) { return 1; } public OnPlayerObjectMoved(playerid, objectid) { return 1; } public OnPlayerPickUpPickup(playerid, pickupid) { return 1; } public OnVehicleMod(playerid, vehicleid, componentid) { return 1; } public OnVehiclePaintjob(playerid, vehicleid, paintjobid) { return 1; } public OnVehicleRespray(playerid, vehicleid, color1, color2) { return 1; } public OnPlayerSelectedMenuRow(playerid, row) { return 1; } public OnPlayerExitedMenu(playerid) { return 1; } public OnPlayerInteriorChange(playerid, newinteriorid, oldinteriorid) { return 1; } public OnPlayerKeyStateChange(playerid, newkeys, oldkeys) { return 1; } public OnRconLoginAttempt(ip[], password[], success) { return 1; } public OnPlayerUpdate(playerid) { return 1; } public OnPlayerStreamIn(playerid, forplayerid) { return 1; } public OnPlayerStreamOut(playerid, forplayerid) { return 1; } public OnVehicleStreamIn(vehicleid, forplayerid) { return 1; } public OnVehicleStreamOut(vehicleid, forplayerid) { return 1; } public OnDialogResponse(playerid, dialogid, response, listitem, inputtext[]) { switch(dialogid) { case 1: { if(!response) return Kick(playerid); if(!strlen(inputtext)) return ShowPlayerDialog(playerid,DIALOG_LOGIN,DIALOG_STYLE_PASSWORD,"weryfikacja konta","Proszę wpisać poniżej swoje hasło, w celu weryfikacji konta:","zaloguj","anuluj"); CheckPassword(playerid,inputtext); } case 2: { if(!response) return Kick(playerid); if(!strlen(inputtext)) return ShowPlayerDialog(playerid,DIALOG_REGISTER,DIALOG_STYLE_PASSWORD,"tworzenie nowego konta","Proszę wpisać poniżej hasło, w celu stworzenia nowego konta:","stwórz","anuluj"); CreateAccount(playerid,inputtext); } } return 1; } forward CheckPassword(playerid,password[]); public CheckPassword(playerid,password[]) { new String[128]; format(String,sizeof(String),"/Konta/%s.ini",pName[playerid]); if(!strcmp(password,dini_Get(String,"Password"),false)) { //wczytywanie statystyk gracza SendClientMessage(playerid,-1,"weryfikacja konta powiodła się."); } else { SendClientMessage(playerid,-1,"weryfikacja konta nie powiodła się."); ShowPlayerDialog(playerid,DIALOG_LOGIN,DIALOG_STYLE_PASSWORD,"Logowanie","Proszę wpisać poniżej swoje hasło, w celu zalogowania sie:","zaloguj","anuluj"); } return 1; } forward CreateAccount(playerid,password[]); public CreateAccount(playerid,password[]) { new String[128]; format(String,sizeof(String),"/Konta/%s.ini",pName[playerid]); dini_Create(String); dini_Set(String,"Password",password); SendClientMessage(playerid,-1,"Konto zostalo pomyslnie utworzone!"); return 1; } stock IsAccountExists(playerid) { new String[128]; format(String,sizeof(String),"/Konta/%s.ini",pName[playerid]); if(dini_Exists(String)) { return 1; } else { return 0; } } public OnPlayerClickPlayer(playerid, clickedplayerid, source) { return 1; } public OnPlayerConnect(playerid) SetPVarInt(playerid, "idzdo_id", -1); public OnDialogResponse(playerid, dialogid, response, listitem, inputtext[]) { if(dialogid == 0) { if(!response) SendClientMessage(playerid, -1, "Odrzucono!"); else { new gracz = GetPVarInt(playerid, "idzdo_id"); SetPVarInt(playerid, "idzdo_id", -1); SendClientMessage(playerid, -1, "Akceptowano!"); new Float:x[4], xvirtual, inter; xvirtual = GetPlayerVirtualWorld(playerid); inter = GetPlayerInterior(playerid); GetPlayerPos(playerid, x[0],x[1],x[2]); GetPlayerFacingAngle(playerid, x[3]); SetPlayerPos(gracz, x[0],x[1],x[2]); SetPlayerFacingAngle(gracz, x[3]); SetPlayerVirtualWorld(gracz, xvirtual); SetPlayerInterior(gracz, inter); } return 1; } return 1; } cmd(tpoff, playerid, cmdtext[]) { if(GetPVarInt(playerid, "TP_off")) return false; // Masz już wyłączone teleporty SetPVarInt(playerid, "TP_off", 1); // Info: Wyłączyłeś sobie teleporty. return true; } cmd(tpon, playerid, cmdtext[]) { if(!GetPVarInt(playerid, "TP_off")) return false; // Masz już włączone teleporty SetPVarInt(playerid, "TP_off", 0); // Info: Włączyłeś sobie teleporty. return true; } cmd(idzdo, playerid, params[]) { if(isnull(params)) return false; // Wpisz: /idzdo [id gracza] new gracz = strval(params); if(!IsPlayerConnected(gracz)) return false; // Gracz nie jest podłączony if(playerid == gracz) return false; // // Nie możesz teleportować się do samego siebie! if(GetPVarInt(gracz, "idzdo_id") != -1) return false; // Poczekaj chwilkę! Ktoś inny probuje się do tego gracza teleportować. if(GetPVarInt(gracz, "TP_off")) return false; // Nie możesz się teleportowac do tego gracza ponieważ ma teleporty OFF! SetPVarInt(gracz, "idzdo_id", playerid); new str[98], name[24] ; GetPlayerName(playerid, name, sizeof(name)); format(str, sizeof(str), "%s prosi o teleport do Ciebie.\nWyrażasz zgodę?", name); ShowPlayerDialog(playerid, 0, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Teleport", str, "TAK", "NIE"); return true; }
 10. Jakub aka ProGrafik

  Błędy w GameModzie

  Błędy: C:\Documents and Settings\MrBeckham666\Pulpit\Reszta\Pawneło\Gamemody\DM\OriginallyGames.pwn(172) : error 029: invalid expression, assumed zero C:\Documents and Settings\MrBeckham666\Pulpit\Reszta\Pawneło\Gamemody\DM\OriginallyGames.pwn(172) : error 017: undefined symbol "playerid" C:\Documents and Settings\MrBeckham666\Pulpit\Reszta\Pawneło\Gamemody\DM\OriginallyGames.pwn(172) : error 001: expected token: ";", but found "return" C:\Documents and Settings\MrBeckham666\Pulpit\Reszta\Pawneło\Gamemody\DM\OriginallyGames.pwn(172) : fatal error 107: too many error messages on one line Compilation aborted.Pawn compiler 3.2.3664 Copyright (c) 1997-2006, ITB CompuPhase 4 Errors. Linijka: public OnPlayerConnect(playerid) StartIntroForPlayer(playerid)continue;
 11. Jakub aka ProGrafik

  Błędy w GameModzie

  @refresh
 12. Jakub aka ProGrafik

  Błędy w GameModzie

  Następny błąd: C:\Documents and Settings\MrBeckham666\Pulpit\Reszta\Pawneło\Gamemody\DM\OriginallyGames.pwn(147) : error 017: undefined symbol "GetPlayerTheoreticAngle" C:\Documents and Settings\MrBeckham666\Pulpit\Reszta\Pawneło\Gamemody\DM\OriginallyGames.pwn(166) : error 029: invalid expression, assumed zero C:\Documents and Settings\MrBeckham666\Pulpit\Reszta\Pawneło\Gamemody\DM\OriginallyGames.pwn(166) : error 017: undefined symbol "playerid" C:\Documents and Settings\MrBeckham666\Pulpit\Reszta\Pawneło\Gamemody\DM\OriginallyGames.pwn(166) : error 017: undefined symbol "playerid" C:\Documents and Settings\MrBeckham666\Pulpit\Reszta\Pawneło\Gamemody\DM\OriginallyGames.pwn(166) : fatal error 107: too many error messages on one line Compilation aborted.Pawn compiler 3.2.3664 Copyright (c) 1997-2006, ITB CompuPhase 5 Errors. Linijki: public OnPlayerConnect(playerid) StartIntroForPlayer(playerid); #pragma unused GetPlayerTheoreticAngle
 13. Jakub aka ProGrafik

  Błędy w GameModzie

  Zobaczymy, czy będzie działać
×