Skocz do zawartości

Znajdź zawartość

Wyświetlanie wyników dla tagów 'drift' .Więcej opcji wyszukiwania

 • Wyszukaj za pomocą tagów

  Wpisz tagi, oddzielając je przecinkami.
 • Wyszukaj przy użyciu nazwy użytkownika

Typ zawartości


Forum

 • Społeczność Pawno.PL
  • Ogłoszenia
  • Projekty Pawno.PL
 • Programowanie PAWN
  • Bazy danych
  • Pomocne materiały
  • Rozwiązywanie problemów
  • Gotowe rozwiązania
 • Programowanie ogólne
  • LUA
  • Języki programowania
  • Webdevelopment
 • Grand Theft Auto V - Multiplayer
  • GTA MP - Dyskusja
  • GTA MP - Programowanie
  • GTA MP - Serwery
 • Grand Theft Auto San Andreas - Multiplayer
  • San Andreas MultiPlayer - Rozmowy
  • San Andreas MultiPlayer - Serwery
  • Multi Theft Auto - Rozmowy
  • Multi Theft Auto - Serwery
 • Singleplayer
  • V
  • IV
  • San Andreas
  • Vice City
  • I, II, III i pozostałe
 • Technologia komputerowa / Administracja serwerów
  • Serwery wirtualne / dedykowane
  • Komputery / laptopy
 • Pozostałe
  • Oferty
  • Firmy hostingowe
  • Off Topic
  • Archiwum

Szukaj wyników w...

Znajdź wyniki, które...


Data utworzenia

 • Od tej daty

  Do tej daty


Ostatnia aktualizacja

 • Od tej daty

  Do tej daty


Filtruj po ilości...

Dołączył

 • Od tej daty

  Do tej daty


Grupa podstawowa


Strona WWW


Skype


Gadu-Gadu


Miejscowość


Nazwa serwera


Adres IP

Znaleziono 6 wyników

 1. Siemanko potrzebuje małej pordy a może nauki jak wstawić skrypt do mapki tak aby wszystko działało. Niżej daje skrypt. #include <a_samp> #define COLOR_YELLOW 0xFFFF00AA #define COLOR_GREEN 0x33AA33AA #pragma tabsize 0 public OnPlayerCommandText(playerid, cmdtext[]) { if (strcmp("/radio", cmdtext, true, 10) == 0) { ShowPlayerDialog(playerid, 1, DIALOG_STYLE_LIST, "{FFFF00}Wybierz co chcesz :D", "{33AA33}Disco Polo \n{33AA33}Biesiadne \n{33AA33}Radio Party \n{33AA33}Hip Hop \n{33AA33}Polskie Przeboje \n{33AA33}DJ TOP 50 \n{33AA33}Premiery \n{33AA33}Polskie Reggae \n{33AA33}Muzyka na topie \n{33AA33}HOT 100 \n{33AA33}Wyłącz radio", "Wybierz", "Anuluj"); return 1; } return 0; } public OnDialogResponse(playerid, dialogid, response, listitem, inputtext[]) { if(dialogid == 1) { if(response) { switch(listitem) { case 0: PlayAudioStreamForPlayer(playerid, "http://www.polskastacja.pl/play/discopolo.asx"); //Disco Polo case 1: PlayAudioStreamForPlayer(playerid, "http://www.polskastacja.pl/play/biesiada.asx"); //biesiadne case 2: PlayAudioStreamForPlayer(playerid, "http://www.polskastacja.pl/play/party.asx"); //radio party case 3: PlayAudioStreamForPlayer(playerid, "http://www.polskastacja.pl/play/polskihh.asx"); //Hip Hop case 4: PlayAudioStreamForPlayer(playerid, "http://www.polskastacja.pl/play/all.asx"); //polskie przeboje case 5: PlayAudioStreamForPlayer(playerid, "http://www.polskastacja.pl/play/djtop50.asx"); //DJ TOP 50 case 6: PlayAudioStreamForPlayer(playerid, "http://www.polskastacja.pl/play/premiery.asx"); //Premiery case 7: PlayAudioStreamForPlayer(playerid, "http://www.polskastacja.pl/play/polskiereggae.asx"); //Polskie reggae case 8: PlayAudioStreamForPlayer(playerid, "http://www.polskastacja.pl/play/mnt_hq.asx"); //Muzyka na topie case 9: PlayAudioStreamForPlayer(playerid, "http://www.polskastacja.pl/play/hot100.asx"); //HOT 100 case 10: StopAudioStreamForPlayer(playerid); //wyłączenie radia } } } return 1; }
 2. Witam. Robie komendy w zcmd. i mam cały czas errory gdy zmienie pozycje tej komendy to jest ok. czy to może być od pozycji?? komendy: http://pastebin.com/mAM1B9ae a jeśli to może zależeć od pozycji komendy to czy ktoś z was mógł by mi ułożyć te komendy w odpowiednich miejscach.
 3. Siemka. Czy ktoś byłby w stanie zrobić lub podesłać mi mapkę "Drift" na serwer sa-mp 0.3x Z góry dzięki. Byłbym bardzo wdzięczny jeśli mapka była by wraz ze skryptami i tymi innymi bajerami, gotowa do wrzucenia na serwer. W razie pytań PW lub STEAM: k3l3men POTRZEBNE NA WCZORAJ!
 4. Witaj Mam problem Z jedną Linijką Do komendy: /postaw [id Objektu] Oto ten error: (3117) : error 035: argument type mismatch (argument 1) Linijka 3117 CreateObject(p, pos[1], pos[2], pos[3], 0.0, 0.0, 0.0); Cały Kod: GetXYInFrontOfPlayer(playerid, &Float:x, &Float:y, Float:distance) { new Float:a; GetPlayerPos(playerid, x, y, a); GetPlayerFacingAngle(playerid, a); if (GetPlayerVehicleID(playerid)) { GetVehicleZAngle(GetPlayerVehicleID(playerid), a); } x += (distance * floatsin(-a, degrees)); y += (distance * floatcos(-a, degrees)); } CMD:postaw(playerid, p[]) { if(!IsPlayerAdmin(playerid)) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREEN, "Nie jesteś administratorem!"), 1; if(isnull(p)) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREEN, "Użycie: /postaw [id obiektu]"), 1; new Float:pos[3]; GetPlayerPos(playerid, pos[0], pos[1], pos[2]); GetXYInFrontOfPlayer(playerid, pos[0], pos[1], 10.0); CreateObject(p, pos[1], pos[2], pos[3], 0.0, 0.0, 0.0); SendClientMessage(playerid, COLOR_GREEN, "Stworzyłeś obiekt"); return 1; }
 5. WiruseK

  Licznik Driftu

  Witam nudziłem się wiec postanowiłem zrobić oto taki skryt: //============================================================================== #include <a_samp> //============================================================================== #define DRIFT_MINKAT 10.0 #define DRIFT_MAXKAT 90.0 #define DRIFT_SPEED 30.0 #pragma tabsize 0 #pragma unused GetPlayerTheoreticAngle new Float:ppos[200][3]; enum Float:Pos{ Float:sX,Float:sY,Float:sZ }; new Float:SavedPos[MAX_PLAYERS][Pos]; new DriftPointsNow[200]; new PunktyDriftuGracza[200]; new Text:DriftTD[200]; forward LicznikDriftu(); forward clock(); forward PodsumowanieDriftu(playerid); new Float:Ang; //============================================================================== IsCar(vid) { new model = GetVehicleModel(vid); switch(model) { case 443:return 0; case 448:return 0; case 461:return 0; case 462:return 0; case 463:return 0; case 468:return 0; case 521:return 0; case 522:return 0; case 523:return 0; case 581:return 0; case 586:return 0; case 481:return 0; case 509:return 0; case 510:return 0; case 430:return 0; case 446:return 0; case 452:return 0; case 453:return 0; case 454:return 0; case 472:return 0; case 473:return 0; case 484:return 0; case 493:return 0; case 595:return 0; case 417:return 0; case 425:return 0; case 447:return 0; case 465:return 0; case 469:return 0; case 487:return 0; case 488:return 0; case 497:return 0; case 501:return 0; case 548:return 0; case 563:return 0; case 406:return 0; case 444:return 0; case 556:return 0; case 557:return 0; case 573:return 0; case 460:return 0; case 464:return 0; case 476:return 0; case 511:return 0; case 512:return 0; case 513:return 0; case 519:return 0; case 520:return 0; case 539:return 0; case 553:return 0; case 577:return 0; case 592:return 0; case 593:return 0; case 471:return 0; } return 1; } forward AngleUpdate(); public AngleUpdate(){ for(new g=0;g<200;g++){ new Float:x, Float:y, Float:z; if(IsPlayerInAnyVehicle(g))GetVehiclePos(GetPlayerVehicleID(g), x, y, z); else GetPlayerPos(g, x, y, z); ppos[g][0] = x; ppos[g][1] = y; ppos[g][2] = z; } } Float:GetPlayerTheoreticAngle(i) { new Float:sin; new Float:dis; new Float:angle2; new Float:x,Float:y,Float:z; new Float:tmp3; new Float:tmp4; new Float:MindAngle; if(IsPlayerConnected(i)){ GetPlayerPos(i,x,y,z); dis = floatsqroot(floatpower(floatabs(floatsub(x,ppos[i][0])),2)+floatpower(floatabs(floatsub(y,ppos[i][1])),2)); if(IsPlayerInAnyVehicle(i))GetVehicleZAngle(GetPlayerVehicleID(i), angle2); else GetPlayerFacingAngle(i, angle2); if(x>ppos[i][0]){tmp3=x-ppos[i][0];}else{tmp3=ppos[i][0]-x;} if(y>ppos[i][1]){tmp4=y-ppos[i][1];}else{tmp4=ppos[i][1]-y;} if(ppos[i][1]>y && ppos[i][0]>x){ //1 sin = asin(tmp3/dis); MindAngle = floatsub(floatsub(floatadd(sin, 90), floatmul(sin, 2)), -90.0); } if(ppos[i][1]<y && ppos[i][0]>x){ //2 sin = asin(tmp3/dis); MindAngle = floatsub(floatadd(sin, 180), 180.0); } if(ppos[i][1]<y && ppos[i][0]<x){ //3 sin = acos(tmp4/dis); MindAngle = floatsub(floatadd(sin, 360), floatmul(sin, 2)); } if(ppos[i][1]>y && ppos[i][0]<x){ //4 sin = asin(tmp3/dis); MindAngle = floatadd(sin, 180); } } if(MindAngle == 0.0){ return angle2; } else return MindAngle; } public PodsumowanieDriftu(playerid){ PunktyDriftuGracza[playerid] = 0; GameTextForPlayer(playerid, Split("~r~Otrzymujesz: ", tostr(DriftPointsNow[playerid]), "pkt"), 2000, 3); SetPlayerScore(playerid, GetPlayerScore(playerid) +DriftPointsNow[playerid]); DriftPointsNow[playerid] = 0; TextDrawSetString(DriftTD[playerid]," "); } Float:ReturnPlayerAngle(playerid){ // new Float:Ang; if(IsPlayerInAnyVehicle(playerid))GetVehicleZAngle(GetPlayerVehicleID(playerid), Ang); else GetPlayerFacingAngle(playerid, Ang); return Ang; } public LicznikDriftu(){ new Float:Angle1, Float:Angle2, Float:BySpeed, s[256]; new Float:Z; new Float:X; new Float:Y; new Float:SpeedX; for(new g=0;g<200;g++){ GetPlayerPos(g, X, Y, Z); SpeedX = floatsqroot(floatadd(floatadd(floatpower(floatabs(floatsub(X,SavedPos[ g ][ sX ])),2),floatpower(floatabs(floatsub(Y,SavedPos[ g ][ sY ])),2)),floatpower(floatabs(floatsub(Z,SavedPos[ g ][ sZ ])),2))); Angle1 = ReturnPlayerAngle(g); Angle2 = GetPlayerTheoreticAngle(g); BySpeed = floatmul(SpeedX, 12); if(GetPlayerState(g) == PLAYER_STATE_DRIVER && IsCar(GetPlayerVehicleID(g)) && floatabs(floatsub(Angle1, Angle2)) > DRIFT_MINKAT && floatabs(floatsub(Angle1, Angle2)) < DRIFT_MAXKAT && BySpeed > DRIFT_SPEED){ if(PunktyDriftuGracza[g] > 0)KillTimer(PunktyDriftuGracza[g]); PunktyDriftuGracza[g] = 0; DriftPointsNow[g] += floatval( floatabs(floatsub(Angle1, Angle2)) * 3 * (BySpeed*0.1) )/10; PunktyDriftuGracza[g] = SetTimerEx("PodsumowanieDriftu", 3000, 0, "d", g); } if(DriftPointsNow[g] > 0){ format(s, sizeof(s), "~w~Drifting: ~y~%d", DriftPointsNow[g]); TextDrawSetString(DriftTD[g], s); } SavedPos[ g ][ sX ] = X; SavedPos[ g ][ sY ] = Y; SavedPos[ g ][ sZ ] = Z; } } Split(s1[], s2[], s3[]=""){new rxx[256];format(rxx, 256, "%s%s%s", s1, s2, s3);return rxx;} tostr(int){new st[256];format(st, 256, "%d", int);return st;} floatval(Float:val){new str[256];format(str, 256, "%.0f", val);return todec(str);} todec(str[]){return strval(str);} //============================================================================== public OnGameModeInit() { for(new x=0;x<200;x++){ DriftTD[x] = TextDrawCreate(244.000000,400.000000,"Driftujesz:"); TextDrawAlignment(DriftTD[x],0); TextDrawBackgroundColor(DriftTD[x],0x008000FF); TextDrawFont(DriftTD[x],3); TextDrawLetterSize(DriftTD[x],1.000000,1.000000); TextDrawColor(DriftTD[x],0xFF0000FF); TextDrawSetOutline(DriftTD[x],1); TextDrawSetProportional(DriftTD[x],1); } SetTimer("LicznikDriftu", 500, true); return 1; } i gdy go załaduje i wbije na serwer domowy on sie nie pokazuje , tylko gdy zrobie drift na zakręcie nic sie nie pokazuje ale jak chwile zaczekam na środku sie wyświetli "Driftowałes:264326" a na dole nie pokazuje ile driftuje , pomoze ktos?
 6. WiruseK

  [Problem] TD driftu samp

  Witam , postanowiłem napisać mapę Drift. Więc zacznę o co mi chodzi , chodzi mi o to ze nie umiem zrobić textdrawu ze jak sie driftuje to na dole ekranu pokazuje sie Driftujesz: pkt driftu i jak sie skończy to na środku ekranu lub z dołu pokaże się "Twoje punkty driftu: czy jakoś tak" ja tego nie umiem zrobić , jak by mi ktoś pomógł będe bardzo wdzięczny
×