Skocz do zawartości
0Vorka

Czy jest tu kod na wybierałke?

Rekomendowane odpowiedzi

Hejkaa, chce wyciąć z podstawowego gm'a podczas instalacji serwera wybierałke skinów, ale czy ona tu jest?

//----------------------------------------------------------
//
// GRAND LARCENY 1.0
// A freeroam gamemode for SA-MP 0.3
//
//----------------------------------------------------------

#include <a_samp>
#include <core>
#include <float>
#include "../include/gl_common.inc"
#include "../include/gl_spawns.inc"

#pragma tabsize 0

//----------------------------------------------------------

#define COLOR_WHITE 		0xFFFFFFFF
#define COLOR_NORMAL_PLAYER 0xFF4444FF

#define CITY_LOS_SANTOS 	0
#define CITY_SAN_FIERRO 	1
#define CITY_LAS_VENTURAS 	2

new total_vehicles_from_files=0;

// Class selection globals
new gPlayerCitySelection[MAX_PLAYERS];
new gPlayerHasCitySelected[MAX_PLAYERS];
new gPlayerLastCitySelectionTick[MAX_PLAYERS];

new Text:txtClassSelHelper;
new Text:txtLosSantos;
new Text:txtSanFierro;
new Text:txtLasVenturas;

//----------------------------------------------------------

main()
{
	print("\n---------------------------------------");
	print("Running Grand Larceny - by the SA-MP team\n");
	print("---------------------------------------\n");
}

//----------------------------------------------------------

public OnPlayerConnect(playerid)
{
	GameTextForPlayer(playerid,"~w~Grand Larceny",3000,4);
 	SendClientMessage(playerid,COLOR_WHITE,"Welcome to Grand Larceny");
 	
 	// class selection init vars
 	gPlayerCitySelection[playerid] = -1;
	gPlayerHasCitySelected[playerid] = 0;
	gPlayerLastCitySelectionTick[playerid] = GetTickCount();

	//SetPlayerColor(playerid,COLOR_NORMAL_PLAYER);
	
	return 1;
}

//----------------------------------------------------------

public OnPlayerSpawn(playerid)
{
	if(IsPlayerNPC(playerid)) return 1;
	
	new randSpawn = 0;
	
	SetPlayerInterior(playerid,0);
	TogglePlayerClock(playerid,0);
 	ResetPlayerMoney(playerid);
	GivePlayerMoney(playerid, 30000);
	
	// if they ever return to class selection make them city
	// select again first
	gPlayerHasCitySelected[playerid] = 0;

	if(CITY_LOS_SANTOS == gPlayerCitySelection[playerid]) {
 	  randSpawn = random(sizeof(gRandomSpawns_LosSantos));
 	  SetPlayerPos(playerid,
		 gRandomSpawns_LosSantos[randSpawn][0],
		 gRandomSpawns_LosSantos[randSpawn][1],
		 gRandomSpawns_LosSantos[randSpawn][2]);
		SetPlayerFacingAngle(playerid,gRandomSpawns_LosSantos[randSpawn][3]);
	}
	else if(CITY_SAN_FIERRO == gPlayerCitySelection[playerid]) {
 	  randSpawn = random(sizeof(gRandomSpawns_SanFierro));
 	  SetPlayerPos(playerid,
		 gRandomSpawns_SanFierro[randSpawn][0],
		 gRandomSpawns_SanFierro[randSpawn][1],
		 gRandomSpawns_SanFierro[randSpawn][2]);
		SetPlayerFacingAngle(playerid,gRandomSpawns_SanFierro[randSpawn][3]);
	}
	else if(CITY_LAS_VENTURAS == gPlayerCitySelection[playerid]) {
 	  randSpawn = random(sizeof(gRandomSpawns_LasVenturas));
 	  SetPlayerPos(playerid,
		 gRandomSpawns_LasVenturas[randSpawn][0],
		 gRandomSpawns_LasVenturas[randSpawn][1],
		 gRandomSpawns_LasVenturas[randSpawn][2]);
		SetPlayerFacingAngle(playerid,gRandomSpawns_LasVenturas[randSpawn][3]);
	}

	//SetPlayerColor(playerid,COLOR_NORMAL_PLAYER);
	
	SetPlayerSkillLevel(playerid,WEAPONSKILL_PISTOL,200);
  SetPlayerSkillLevel(playerid,WEAPONSKILL_PISTOL_SILENCED,200);
  SetPlayerSkillLevel(playerid,WEAPONSKILL_DESERT_EAGLE,200);
  SetPlayerSkillLevel(playerid,WEAPONSKILL_SHOTGUN,200);
  SetPlayerSkillLevel(playerid,WEAPONSKILL_SAWNOFF_SHOTGUN,200);
  SetPlayerSkillLevel(playerid,WEAPONSKILL_SPAS12_SHOTGUN,200);
  SetPlayerSkillLevel(playerid,WEAPONSKILL_MICRO_UZI,200);
  SetPlayerSkillLevel(playerid,WEAPONSKILL_MP5,200);
  SetPlayerSkillLevel(playerid,WEAPONSKILL_AK47,200);
  SetPlayerSkillLevel(playerid,WEAPONSKILL_M4,200);
  SetPlayerSkillLevel(playerid,WEAPONSKILL_SNIPERRIFLE,200);
  
  GivePlayerWeapon(playerid,WEAPON_COLT45,100);
	//GivePlayerWeapon(playerid,WEAPON_MP5,100);
	//TogglePlayerClock(playerid, 1);

	return 1;
}

//----------------------------------------------------------

public OnPlayerDeath(playerid, killerid, reason)
{
  new playercash;
  
	if(killerid == INVALID_PLAYER_ID) {
    ResetPlayerMoney(playerid);
	} else {
		playercash = GetPlayerMoney(playerid);
		if(playercash > 0) {
			GivePlayerMoney(killerid, playercash);
			ResetPlayerMoney(playerid);
		}
	}
  	return 1;
}

//----------------------------------------------------------

ClassSel_SetupCharSelection(playerid)
{
  	if(gPlayerCitySelection[playerid] == CITY_LOS_SANTOS) {
		SetPlayerInterior(playerid,11);
		SetPlayerPos(playerid,508.7362,-87.4335,998.9609);
		SetPlayerFacingAngle(playerid,0.0);
  	SetPlayerCameraPos(playerid,508.7362,-83.4335,998.9609);
		SetPlayerCameraLookAt(playerid,508.7362,-87.4335,998.9609);
	}
	else if(gPlayerCitySelection[playerid] == CITY_SAN_FIERRO) {
		SetPlayerInterior(playerid,3);
		SetPlayerPos(playerid,-2673.8381,1399.7424,918.3516);
		SetPlayerFacingAngle(playerid,181.0);
  	SetPlayerCameraPos(playerid,-2673.2776,1394.3859,918.3516);
		SetPlayerCameraLookAt(playerid,-2673.8381,1399.7424,918.3516);
	}
	else if(gPlayerCitySelection[playerid] == CITY_LAS_VENTURAS) {
		SetPlayerInterior(playerid,3);
		SetPlayerPos(playerid,349.0453,193.2271,1014.1797);
		SetPlayerFacingAngle(playerid,286.25);
  	SetPlayerCameraPos(playerid,352.9164,194.5702,1014.1875);
		SetPlayerCameraLookAt(playerid,349.0453,193.2271,1014.1797);
	}
	
}

//----------------------------------------------------------
// Used to init textdraws of city names

ClassSel_InitCityNameText(Text:txtInit)
{
 	TextDrawUseBox(txtInit, 0);
	TextDrawLetterSize(txtInit,1.25,3.0);
	TextDrawFont(txtInit, 0);
	TextDrawSetShadow(txtInit,0);
  TextDrawSetOutline(txtInit,1);
  TextDrawColor(txtInit,0xEEEEEEFF);
  TextDrawBackgroundColor(txtClassSelHelper,0x000000FF);
}

//----------------------------------------------------------

ClassSel_InitTextDraws()
{
  // Init our observer helper text display
	txtLosSantos = TextDrawCreate(10.0, 380.0, "Los Santos");
	ClassSel_InitCityNameText(txtLosSantos);
	txtSanFierro = TextDrawCreate(10.0, 380.0, "San Fierro");
	ClassSel_InitCityNameText(txtSanFierro);
	txtLasVenturas = TextDrawCreate(10.0, 380.0, "Las Venturas");
	ClassSel_InitCityNameText(txtLasVenturas);

  // Init our observer helper text display
	txtClassSelHelper = TextDrawCreate(10.0, 415.0,
	  " Press ~b~~k~~GO_LEFT~ ~w~or ~b~~k~~GO_RIGHT~ ~w~to switch cities.~n~ Press ~r~~k~~PED_FIREWEAPON~ ~w~to select.");
	TextDrawUseBox(txtClassSelHelper, 1);
	TextDrawBoxColor(txtClassSelHelper,0x222222BB);
	TextDrawLetterSize(txtClassSelHelper,0.3,1.0);
	TextDrawTextSize(txtClassSelHelper,400.0,40.0);
	TextDrawFont(txtClassSelHelper, 2);
	TextDrawSetShadow(txtClassSelHelper,0);
  TextDrawSetOutline(txtClassSelHelper,1);
  TextDrawBackgroundColor(txtClassSelHelper,0x000000FF);
  TextDrawColor(txtClassSelHelper,0xFFFFFFFF);
}

//----------------------------------------------------------

ClassSel_SetupSelectedCity(playerid)
{
	if(gPlayerCitySelection[playerid] == -1) {
		gPlayerCitySelection[playerid] = CITY_LOS_SANTOS;
	}
	
	if(gPlayerCitySelection[playerid] == CITY_LOS_SANTOS) {
		SetPlayerInterior(playerid,0);
  		SetPlayerCameraPos(playerid,1630.6136,-2286.0298,110.0);
		SetPlayerCameraLookAt(playerid,1887.6034,-1682.1442,47.6167);
		
		TextDrawShowForPlayer(playerid,txtLosSantos);
		TextDrawHideForPlayer(playerid,txtSanFierro);
		TextDrawHideForPlayer(playerid,txtLasVenturas);
	}
	else if(gPlayerCitySelection[playerid] == CITY_SAN_FIERRO) {
		SetPlayerInterior(playerid,0);
  		SetPlayerCameraPos(playerid,-1300.8754,68.0546,129.4823);
		SetPlayerCameraLookAt(playerid,-1817.9412,769.3878,132.6589);
		
		TextDrawHideForPlayer(playerid,txtLosSantos);
		TextDrawShowForPlayer(playerid,txtSanFierro);
		TextDrawHideForPlayer(playerid,txtLasVenturas);
	}
	else if(gPlayerCitySelection[playerid] == CITY_LAS_VENTURAS) {
		SetPlayerInterior(playerid,0);
  		SetPlayerCameraPos(playerid,1310.6155,1675.9182,110.7390);
		SetPlayerCameraLookAt(playerid,2285.2944,1919.3756,68.2275);
		
		TextDrawHideForPlayer(playerid,txtLosSantos);
		TextDrawHideForPlayer(playerid,txtSanFierro);
		TextDrawShowForPlayer(playerid,txtLasVenturas);
	}
}

//----------------------------------------------------------

ClassSel_SwitchToNextCity(playerid)
{
  gPlayerCitySelection[playerid]++;
	if(gPlayerCitySelection[playerid] > CITY_LAS_VENTURAS) {
	  gPlayerCitySelection[playerid] = CITY_LOS_SANTOS;
	}
	PlayerPlaySound(playerid,1052,0.0,0.0,0.0);
	gPlayerLastCitySelectionTick[playerid] = GetTickCount();
	ClassSel_SetupSelectedCity(playerid);
}

//----------------------------------------------------------

ClassSel_SwitchToPreviousCity(playerid)
{
  gPlayerCitySelection[playerid]--;
	if(gPlayerCitySelection[playerid] < CITY_LOS_SANTOS) {
	  gPlayerCitySelection[playerid] = CITY_LAS_VENTURAS;
	}
	PlayerPlaySound(playerid,1053,0.0,0.0,0.0);
	gPlayerLastCitySelectionTick[playerid] = GetTickCount();
	ClassSel_SetupSelectedCity(playerid);
}

//----------------------------------------------------------

ClassSel_HandleCitySelection(playerid)
{
	new Keys,ud,lr;
  GetPlayerKeys(playerid,Keys,ud,lr);
  
  if(gPlayerCitySelection[playerid] == -1) {
		ClassSel_SwitchToNextCity(playerid);
		return;
	}

	// only allow new selection every ~500 ms
	if( (GetTickCount() - gPlayerLastCitySelectionTick[playerid]) < 500 ) return;
	
	if(Keys & KEY_FIRE) {
	  gPlayerHasCitySelected[playerid] = 1;
	  TextDrawHideForPlayer(playerid,txtClassSelHelper);
		TextDrawHideForPlayer(playerid,txtLosSantos);
		TextDrawHideForPlayer(playerid,txtSanFierro);
		TextDrawHideForPlayer(playerid,txtLasVenturas);
	  TogglePlayerSpectating(playerid,0);
	  return;
	}
	
	if(lr > 0) {
	  ClassSel_SwitchToNextCity(playerid);
	}
	else if(lr < 0) {
	  ClassSel_SwitchToPreviousCity(playerid);
	}
}

//----------------------------------------------------------

public OnPlayerRequestClass(playerid, classid)
{
	if(IsPlayerNPC(playerid)) return 1;

	if(gPlayerHasCitySelected[playerid]) {
		ClassSel_SetupCharSelection(playerid);
		return 1;
	} else {
		if(GetPlayerState(playerid) != PLAYER_STATE_SPECTATING) {
			TogglePlayerSpectating(playerid,1);
  		TextDrawShowForPlayer(playerid, txtClassSelHelper);
  		gPlayerCitySelection[playerid] = -1;
		}
 	}
  
	return 0;
}

//----------------------------------------------------------

public OnGameModeInit()
{
	SetGameModeText("Grand Larceny");
	ShowPlayerMarkers(PLAYER_MARKERS_MODE_GLOBAL);
	ShowNameTags(1);
	SetNameTagDrawDistance(40.0);
	EnableStuntBonusForAll(0);
	DisableInteriorEnterExits();
	SetWeather(2);
	
	//LimitGlobalChatRadius(300.0);
	
	ClassSel_InitTextDraws();

	// Player Class
	AddPlayerClass(1,1759.0189,-1898.1260,13.5622,266.4503,-1,-1,-1,-1,-1,-1);
	AddPlayerClass(2,1759.0189,-1898.1260,13.5622,266.4503,-1,-1,-1,-1,-1,-1);
 	AddPlayerClass(269,1759.0189,-1898.1260,13.5622,266.4503,-1,-1,-1,-1,-1,-1);
	AddPlayerClass(270,1759.0189,-1898.1260,13.5622,266.4503,-1,-1,-1,-1,-1,-1);
	AddPlayerClass(271,1759.0189,-1898.1260,13.5622,266.4503,-1,-1,-1,-1,-1,-1);
	AddPlayerClass(272,1759.0189,-1898.1260,13.5622,266.4503,-1,-1,-1,-1,-1,-1);
	AddPlayerClass(47,1759.0189,-1898.1260,13.5622,266.4503,-1,-1,-1,-1,-1,-1);
	AddPlayerClass(48,1759.0189,-1898.1260,13.5622,266.4503,-1,-1,-1,-1,-1,-1);
	AddPlayerClass(49,1759.0189,-1898.1260,13.5622,266.4503,-1,-1,-1,-1,-1,-1);
	AddPlayerClass(50,1759.0189,-1898.1260,13.5622,266.4503,-1,-1,-1,-1,-1,-1);
	AddPlayerClass(51,1759.0189,-1898.1260,13.5622,266.4503,-1,-1,-1,-1,-1,-1);
	AddPlayerClass(52,1759.0189,-1898.1260,13.5622,266.4503,-1,-1,-1,-1,-1,-1);
	AddPlayerClass(53,1759.0189,-1898.1260,13.5622,266.4503,-1,-1,-1,-1,-1,-1);
	AddPlayerClass(54,1759.0189,-1898.1260,13.5622,266.4503,-1,-1,-1,-1,-1,-1);
	AddPlayerClass(55,1759.0189,-1898.1260,13.5622,266.4503,-1,-1,-1,-1,-1,-1);
	AddPlayerClass(56,1759.0189,-1898.1260,13.5622,266.4503,-1,-1,-1,-1,-1,-1);
	AddPlayerClass(57,1759.0189,-1898.1260,13.5622,266.4503,-1,-1,-1,-1,-1,-1);
	AddPlayerClass(58,1759.0189,-1898.1260,13.5622,266.4503,-1,-1,-1,-1,-1,-1);
  	AddPlayerClass(68,1759.0189,-1898.1260,13.5622,266.4503,-1,-1,-1,-1,-1,-1);
	AddPlayerClass(69,1759.0189,-1898.1260,13.5622,266.4503,-1,-1,-1,-1,-1,-1);
	AddPlayerClass(70,1759.0189,-1898.1260,13.5622,266.4503,-1,-1,-1,-1,-1,-1);
	AddPlayerClass(71,1759.0189,-1898.1260,13.5622,266.4503,-1,-1,-1,-1,-1,-1);
	AddPlayerClass(72,1759.0189,-1898.1260,13.5622,266.4503,-1,-1,-1,-1,-1,-1);
	AddPlayerClass(73,1759.0189,-1898.1260,13.5622,266.4503,-1,-1,-1,-1,-1,-1);
	AddPlayerClass(75,1759.0189,-1898.1260,13.5622,266.4503,-1,-1,-1,-1,-1,-1);
	AddPlayerClass(76,1759.0189,-1898.1260,13.5622,266.4503,-1,-1,-1,-1,-1,-1);
	AddPlayerClass(78,1759.0189,-1898.1260,13.5622,266.4503,-1,-1,-1,-1,-1,-1);
	AddPlayerClass(79,1759.0189,-1898.1260,13.5622,266.4503,-1,-1,-1,-1,-1,-1);
	AddPlayerClass(80,1759.0189,-1898.1260,13.5622,266.4503,-1,-1,-1,-1,-1,-1);
	AddPlayerClass(81,1759.0189,-1898.1260,13.5622,266.4503,-1,-1,-1,-1,-1,-1);
	AddPlayerClass(82,1759.0189,-1898.1260,13.5622,266.4503,-1,-1,-1,-1,-1,-1);
	AddPlayerClass(83,1759.0189,-1898.1260,13.5622,266.4503,-1,-1,-1,-1,-1,-1);
	AddPlayerClass(84,1759.0189,-1898.1260,13.5622,266.4503,-1,-1,-1,-1,-1,-1);
	AddPlayerClass(85,1759.0189,-1898.1260,13.5622,266.4503,-1,-1,-1,-1,-1,-1);
	AddPlayerClass(87,1759.0189,-1898.1260,13.5622,266.4503,-1,-1,-1,-1,-1,-1);
	AddPlayerClass(88,1759.0189,-1898.1260,13.5622,266.4503,-1,-1,-1,-1,-1,-1);
	AddPlayerClass(89,1759.0189,-1898.1260,13.5622,266.4503,-1,-1,-1,-1,-1,-1);
	AddPlayerClass(91,1759.0189,-1898.1260,13.5622,266.4503,-1,-1,-1,-1,-1,-1);
	AddPlayerClass(92,1759.0189,-1898.1260,13.5622,266.4503,-1,-1,-1,-1,-1,-1);
	AddPlayerClass(93,1759.0189,-1898.1260,13.5622,266.4503,-1,-1,-1,-1,-1,-1);
	AddPlayerClass(95,1759.0189,-1898.1260,13.5622,266.4503,-1,-1,-1,-1,-1,-1);
	AddPlayerClass(96,1759.0189,-1898.1260,13.5622,266.4503,-1,-1,-1,-1,-1,-1);
	AddPlayerClass(97,1759.0189,-1898.1260,13.5622,266.4503,-1,-1,-1,-1,-1,-1);
	AddPlayerClass(98,1759.0189,-1898.1260,13.5622,266.4503,-1,-1,-1,-1,-1,-1);
	AddPlayerClass(99,1759.0189,-1898.1260,13.5622,266.4503,-1,-1,-1,-1,-1,-1);

	// SPECIAL
	total_vehicles_from_files += LoadStaticVehiclesFromFile("vehicles/trains.txt");
	total_vehicles_from_files += LoadStaticVehiclesFromFile("vehicles/pilots.txt");

  	// LAS VENTURAS
   total_vehicles_from_files += LoadStaticVehiclesFromFile("vehicles/lv_law.txt");
  total_vehicles_from_files += LoadStaticVehiclesFromFile("vehicles/lv_airport.txt");
  total_vehicles_from_files += LoadStaticVehiclesFromFile("vehicles/lv_gen.txt");
  
  // SAN FIERRO
  total_vehicles_from_files += LoadStaticVehiclesFromFile("vehicles/sf_law.txt");
  total_vehicles_from_files += LoadStaticVehiclesFromFile("vehicles/sf_airport.txt");
  total_vehicles_from_files += LoadStaticVehiclesFromFile("vehicles/sf_gen.txt");
  
  // LOS SANTOS
  total_vehicles_from_files += LoadStaticVehiclesFromFile("vehicles/ls_law.txt");
  total_vehicles_from_files += LoadStaticVehiclesFromFile("vehicles/ls_airport.txt");
  total_vehicles_from_files += LoadStaticVehiclesFromFile("vehicles/ls_gen_inner.txt");
  total_vehicles_from_files += LoadStaticVehiclesFromFile("vehicles/ls_gen_outer.txt");
  
  // OTHER AREAS
  total_vehicles_from_files += LoadStaticVehiclesFromFile("vehicles/whetstone.txt");
  total_vehicles_from_files += LoadStaticVehiclesFromFile("vehicles/bone.txt");
  total_vehicles_from_files += LoadStaticVehiclesFromFile("vehicles/flint.txt");
  total_vehicles_from_files += LoadStaticVehiclesFromFile("vehicles/tierra.txt");
  total_vehicles_from_files += LoadStaticVehiclesFromFile("vehicles/red_county.txt");

  printf("Total vehicles from files: %d",total_vehicles_from_files);

	return 1;
}

//----------------------------------------------------------

public OnPlayerUpdate(playerid)
{
	if(!IsPlayerConnected(playerid)) return 0;
	
	// changing cities by inputs
	if( !gPlayerHasCitySelected[playerid] &&
	  GetPlayerState(playerid) == PLAYER_STATE_SPECTATING ) {
	  ClassSel_HandleCitySelection(playerid);
	  return 1;
	}
	
	// No weapons in interiors
	if(GetPlayerInterior(playerid) != 0 && GetPlayerWeapon(playerid) != 0) {
	  SetPlayerArmedWeapon(playerid,0); // fists
	  return 0; // no syncing until they change their weapon
	}
	
	// Don't allow minigun
	if(GetPlayerWeapon(playerid) == WEAPON_MINIGUN) {
	  Kick(playerid);
	  return 0;
	}
	
	// No jetpacks allowed
	if(GetPlayerSpecialAction(playerid) == SPECIAL_ACTION_USEJETPACK) {
	  Kick(playerid);
	  return 0;
	}

	return 1;
}

//----------------------------------------------------------

Daje + :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
public OnPlayerRequestClass(playerid, classid)
{
	if(IsPlayerNPC(playerid)) return 1;

	if(gPlayerHasCitySelected[playerid]) {
		ClassSel_SetupCharSelection(playerid);
		return 1;
	} else {
		if(GetPlayerState(playerid) != PLAYER_STATE_SPECTATING) {
			TogglePlayerSpectating(playerid,1);
  		TextDrawShowForPlayer(playerid, txtClassSelHelper);
  		gPlayerCitySelection[playerid] = -1;
		}
 	}
  
	return 0;
}

Odpowiada za wybieranie skina.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli chcesz go usunąć to usuń ten kod co Ci podałem i zastąp go tym:

public OnPlayerRequestClass(playerid, classid)
{	return 1; }

I nie będzie wybierałki skinów. Chociaż nie wiem co się dzieje gdy mamy taki kod bo nigdy nie próbowałem.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
//wszystkie skiny..

public OnGameModeInit () {
  for(new id_skin_player; id_skin_player < 300; id_skin_player++)
	{
		AddPlayerClass(id_skin_player,0.0,0.0,8.0,0.0,0,0,0,0,0,0);
	}
	return 1;
}

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

 • Przeglądający   0 użytkowników

  Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×