Skocz do zawartości
SWAT

Nie pokazuje skinów w wybierałce :/

Rekomendowane odpowiedzi

Witam, mam problem, że po pokazaniu okna do logowania (i zalogowaniu się) pokazuje mi się wybierałka( guziki: < > Spawn), ale nie pokazują mi się skiny. Jak klikam w Spawn to mnie nie spawnuje :/ Jak to naprawić?

 

#include <a_samp>
#include <kolory>
#include <dcmd>
#include <dini>
#include <zcmd>
#include <sscanf>

#define dcmd(%1,%2,%3) if (!strcmp((%3)[1], #%1, true, (%2)) && ((((%3)[(%2) + 1] == '\0') && (dcmd_%1(playerid, ""))) || (((%3)[(%2) + 1] == ' ') && (dcmd_%1(playerid, (%3)[(%2) + 2]))))) return 1

#define DIALOGLOGIN 1
#define DIALOGREGISTER 2
#define MESSAGERANGE 80

#define NAZWASERWERA "Rich DeathMatch"

/**Informacje:
Rangi:
1=Moderator(LVL 1)
2=Moderator(LVL 2)
3=Moderator(LVL 3)
4=JuniorAdmin(LVL 1)
5=JuniorAdmin(LVL 2)
6=JuniorAdmin(LVL 3)
7=Admin(LVL 1)
8=Admin(LVL 2)
9=Admin(LVL 3)
10=Admin(LVL 4)
11=Admin(LVL 5)
12=HeadAdmin(LVL 1)

0=Konto bez KP
1=Konto z KP

**/
new AdminLevel[MAX_PLAYERS];
new VipLevel[MAX_PLAYERS];

new Float:RandomSpawn[][4] = 
{
    // Positions, (X, Y, Z and Facing Angle)
    {1478.4507,-1697.5322,14.0469,175.6880},//Przed DMV w LS
    {1154.3495,-1768.8065,16.5938,358.9663},//Przed Busami
    {1478.4507,-1697.5322,14.0469,175.6880}//Przed DMV w LS
};

main()
{

    print("=======================================");
    print("Serwer stworzony przez Brajan Mokrzycki");
    print("Wszelkie prawa zastrzezone!");
    print("=======================================");
    return 1;
}

public OnGameModeInit()
{
    SetGameModeText("Rich DeathMatch v.0.1");
    AddPlayerClass(0,1478.4507,-1697.5322,14.0469,175.6880,0,0,0,0,0,0);
    AddPlayerClass(1,1478.4507,-1697.5322,14.0469,175.6880,0,0,0,0,0,0);
    AddPlayerClass(2,1478.4507,-1697.5322,14.0469,175.6880,0,0,0,0,0,0);
}

public OnPlayerConnect(playerid)
{
    SendClientMessage(playerid, COLOR_GREEN, "Witamy na serwerze Rich DeathMatch!");
    SpawnPlayer(playerid);
    TogglePlayerSpectating(playerid, 1);
    new string[500];
    new Gname[MAX_PLAYER_NAME];
    GetPlayerName(playerid, Gname, sizeof(Gname));
    format(string, sizeof(string), "/Gracze/%s.ini",Gname);
    if(dini_Exists(string))
    {
        format(string, sizeof(string), "{FFFFFF}Witaj {FF0000}%s {FFFFFF}na naszym serwerze!\nTwoje konto zostalo pomyslnie znalezione!\nWpisz swoje haslo aby sie zalogowac!",Gname);
        ShowPlayerDialog(playerid, DIALOGLOGIN, DIALOG_STYLE_PASSWORD,NAZWASERWERA,string,"Loguj","Wyjdz");
    }
    else
    {
        format(string, sizeof(string), "{FFFFFF}Witaj {FF0000}%s {FFFFFF}na naszym serwerze !\nTwoje konto nie zostalo znalezione!\nAby grac na naszym serwerze, musisz stworzyc konto!",Gname);
        ShowPlayerDialog(playerid, DIALOGREGISTER, DIALOG_STYLE_PASSWORD,NAZWASERWERA,string,"Zarejestruj","Wyjdz");
    }
    return 1;
}

public OnPlayerRequestClass(playerid, classid)
{
    

    return 1;
}

public OnPlayerSpawn(playerid)
{
    new rand = random(sizeof(RandomSpawn));
    SetPlayerPos(playerid, RandomSpawn[rand][0], RandomSpawn[rand][1],RandomSpawn[rand][2]);
    SetPlayerFacingAngle(playerid, RandomSpawn[rand][3]);
    
    if(VipLevel[playerid] >= 1)
    {
        SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW, "Jestes posiadaczem Konta Premium");
        
    }

    if(AdminLevel[playerid] == 1)
    {
        SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTBLUE, "Zalogowales sie na konto Support LVL1");
    }

    if(AdminLevel[playerid] == 2)
    {
        SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTBLUE, "Zalogowales sie na konto Support LVL2");
        
    }
    if(AdminLevel[playerid] == 3)
    {
        SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTBLUE, "Zalogowales sie na konto Support LVL3");
    }

    if(AdminLevel[playerid] == 4)
    {
        SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTBLUE, "Zalogowales sie na konto Support LVL4");
    }

    if(AdminLevel[playerid] == 5)
    {
        SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTBLUE, "Zalogowales sie na konto Support LVL5");
    }

    if(AdminLevel[playerid] == 6)
    {
        SendClientMessage(playerid, COLOR_RED, "Zalogowales sie na konto Adminnistator LVL1");
    }

    if(AdminLevel[playerid] == 7)
    {
        SendClientMessage(playerid, COLOR_RED, "Zalogowales sie na konto Adminnistator LVL2");
    }

    if(AdminLevel[playerid] == 8)
    {
        SendClientMessage(playerid, COLOR_RED, "Zalogowales sie na konto Adminnistator LVL3");
    }

    if(AdminLevel[playerid] == 9)
    {
        SendClientMessage(playerid, COLOR_RED, "Zalogowales sie na konto Adminnistator LVL4");
    }

    if(AdminLevel[playerid] == 10)
    {
        SendClientMessage(playerid, COLOR_RED, "Zalogowales sie na konto Adminnistator LVL5");
    }

    if(AdminLevel[playerid] == 11)
    {
        SendClientMessage(playerid, COLOR_RED, "Zalogowales sie na konto Zarzad LVL1");
    }

    if(AdminLevel[playerid] == 12)
    {
        SendClientMessage(playerid, COLOR_RED, "Zalogowales sie na konto Zarzad LVL2");
    }
    return 1;
}

public OnDialogResponse(playerid, dialogid, response, listitem, inputtext[])
{
    if(dialogid == DIALOGREGISTER)
    {
        if(response)
        {
            if(strlen(inputtext))
            {
                if(strlen(inputtext) >= 5)
                {
                    Register(playerid, inputtext);
                    new string[500];
                    new Gname[MAX_PLAYER_NAME];
                    GetPlayerName(playerid, Gname, sizeof(Gname));
                    format(string, sizeof(string), "/Gracze/%s.ini",Gname);
                    if(dini_Exists(string))
                    {
                        format(string, sizeof(string), "{FFFFFF}Witaj {FF0000}%s {FFFFFF}na naszym serwerze!\nTwoje konto zostalo pomyslnie znalezione!\nWpisz swoje haslo aby sie zalogowac!",Gname);
                        ShowPlayerDialog(playerid, DIALOGLOGIN, DIALOG_STYLE_PASSWORD,NAZWASERWERA,string,"Loguj","Wyjdz");
                    }
                }
                else
                {
                    new string[500];
                    new Gname[MAX_PLAYER_NAME];
                    GetPlayerName(playerid, Gname, sizeof(Gname));
                    format(string, sizeof(string), "{FF0000}Twoje haslo musi zawierac minimum 5 znakow!\n{FFFFFF}Witaj {FF0000}%s {FFFFFF}na naszym serwerze !\nTwoje konto nie zostalo znalezione!\nAby grac na naszym serwerze, musisz stworzyc konto!",Gname);
                    ShowPlayerDialog(playerid, DIALOGREGISTER, DIALOG_STYLE_PASSWORD,NAZWASERWERA,string,"Zarejestruj","Wyjdz");
                }
            }
            else
            {
                new string[500];
                new Gname[MAX_PLAYER_NAME];
                GetPlayerName(playerid, Gname, sizeof(Gname));
                format(string, sizeof(string), "{FF0000}Nic nie wpisales/as\n{FFFFFF}Witaj {FF0000}%s {FFFFFF}na naszym serwerze !\nTwoje konto nie zostalo znalezione!\nAby grac na naszym serwerze, musisz stworzyc konto!",Gname);
                ShowPlayerDialog(playerid, DIALOGREGISTER, DIALOG_STYLE_PASSWORD,NAZWASERWERA,string,"Zarejestruj","Wyjdz");
            }
        }
        else
        {
            Kick(playerid);
        }
        return 1;
    }
    if(dialogid == DIALOGLOGIN)
    {
        if(response)
        {
            if(strlen(inputtext))
            {
                new string[500], haslogracza[300];
                new Gname[MAX_PLAYER_NAME];
                GetPlayerName(playerid, Gname, sizeof(Gname));
                format(string, sizeof(string), "/Gracze/%s.ini",Gname);
                haslogracza = dini_Get(string, "Haslo");
                if(!strcmp(haslogracza, inputtext,false))
                {
                    WczytajGracza(playerid);
                    SendClientMessage(playerid, COLOR_CYAN, "Zostales/as pomyslnie zalogowany/a !");
                }
                else
                {
                    format(string, sizeof(string), "{FF0000}Twoje haslo jest bledne!\n{FFFFFF}Witaj {FF0000}%s {FFFFFF}na naszym serwerze!\nTwoje konto zostalo pomyslnie znalezione!\nWpisz swoje hasło aby sie zalogowac!",Gname);
                    ShowPlayerDialog(playerid, DIALOGLOGIN, DIALOG_STYLE_PASSWORD,NAZWASERWERA,string,"Loguj","Wyjdz");
                }
            }
            else
            {
                new string[500];
                new Gname[MAX_PLAYER_NAME];
                GetPlayerName(playerid, Gname, sizeof(Gname));
                format(string, sizeof(string), "{FF0000}Nic nie wpisałeś/aś !\n{FFFFFF}Witaj {FF0000}%s {FFFFFF}na naszym serwerze!\nTwoje konto zostało pomyslnie znalezione!\nWpisz swoje haslo aby sie zalogowac!",Gname);
                ShowPlayerDialog(playerid, DIALOGLOGIN, DIALOG_STYLE_PASSWORD,NAZWASERWERA,string,"Loguj","Wyjdz");
            }
        }
        else
        {
            Kick(playerid);
        }
        return 1;
    }
    return 1;
}

public OnPlayerText(playerid, text[])
{
       
    new Gname[MAX_PLAYER_NAME];
    new Wiadomosc[500];
    GetPlayerName(playerid, Gname, sizeof(Gname));
    format(Wiadomosc, sizeof(Wiadomosc), "%s [%i] mowi: %s",Gname, playerid, text);
    SendClientMessageInRange(playerid, MESSAGERANGE, COLOR_LIGHTGRAY, Wiadomosc);
    SetPlayerChatBubble(playerid, text, COLOR_RED, 10,10000);    
    return 0;
}

public OnPlayerRequestSpawn(playerid)
{
    return 0;
}

//Stoki
stock Register(playerid,haslo[])
{
    new string[500];
    new Gname[MAX_PLAYER_NAME];
    GetPlayerName(playerid, Gname, sizeof(Gname));
    format(string, sizeof(string), "/Gracze/%s.ini",Gname);
    dini_Create(string);
    //
    dini_Set(string, "Haslo",haslo);
    dini_IntSet(string, "AdminLevel",0);    
    dini_IntSet(string, "VipLevel",0);
    //
    SendClientMessage(playerid, COLOR_CYAN, "Konto zostalo pomyslnie zarejestrowane! Milej gry!");
    return 1;
}

stock WczytajGracza(playerid)
{
    new string[500];

    new Gname[MAX_PLAYER_NAME];
    GetPlayerName(playerid, Gname, sizeof(Gname));
    format(string, sizeof(string), "/Gracze/%s.ini",Gname);
    TogglePlayerSpectating(playerid, false);
    AdminLevel[playerid] = dini_Int(string,"AdminLevel");
    VipLevel[playerid] = dini_Int(string,"VipLevel");
    return 1;
}

stock SendClientMessageInRange(playerid, Float:range, color, string[])
{
    for(new i; i < MAX_PLAYERS; i++)
    {
        new Float:x, Float:y, Float:z;
        GetPlayerPos(playerid, x, y, z);
        if(IsPlayerInRangeOfPoint(i, range, x, y, z))
        {
            SendClientMessage(i, color, string);

        }
    }
    return 1;
}

/**
CMD:hp(playerid, params[])
{
return cmd_100hp(playerid, params);
}
**/
//Komendy Gracza

CMD:author(playerid, params[])
{
    return cmd_autor(playerid, params);
}

CMD:pomoc(playerid, params[])
{
    SendClientMessage(playerid, COLOR_BLUE, "Komendy:");
    
    if(AdminLevel[playerid] >= 0)
    {
        SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, "Gracz:/autor ~~ /kolejnacmd");
    }    

    if(VipLevel[playerid] >= 1)
    {
        SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, "Konto Premium:/autor ~~ /kolejnacmd");
    }
    
    if(AdminLevel[playerid] >= 1)
    {
        SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTBLUE, "Support(LVL 1):/cmd1 ~~ /cmd2 ~~ /cmd3");
    }        
            
    if(AdminLevel[playerid] >= 2)
    {
        SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTBLUE, "Support(LVL 2):/slap(zrobic) ~~ /spec(zrobic) ~~ /kick (zrobic)");
    }             
               
    if(AdminLevel[playerid] >= 3)
    {
        SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTBLUE, "Support(LVL 3):/ban(zrobic) ~~ /aj(zrobic) ~~ /freeze(zrobic)");
    }

    if(AdminLevel[playerid] >= 4)
    {
        SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTBLUE, "Support(LVL 4):/slap(zrobic) ~~ /spec(zrobic) ~~ /kick (zrobic)");
        
    }

    if(AdminLevel[playerid] >= 5)
    {
        SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTBLUE, "Support(LVL 5):/slap(zrobic) ~~ /spec(zrobic) ~~ /kick (zrobic)");
    }

    if(AdminLevel[playerid] >= 6)
    {
        SendClientMessage(playerid, COLOR_RED, "Admin(LVL 1):/slap(zrobic) ~~ /spec(zrobic) ~~ /kick (zrobic)");
    }

    if(AdminLevel[playerid] >= 7)
    {
        SendClientMessage(playerid, COLOR_RED, "Admin(LVL 2):/slap(zrobic) ~~ /spec(zrobic) ~~ /kick (zrobic)");
    }

    if(AdminLevel[playerid] >= 8)
    {
        SendClientMessage(playerid, COLOR_RED, "Admin(LVL 3):/slap(zrobic) ~~ /spec(zrobic) ~~ /kick (zrobic)");
    }

    if(AdminLevel[playerid] >= 9)
    {
        SendClientMessage(playerid, COLOR_RED, "Admin(LVL 4):/slap(zrobic) ~~ /spec(zrobic) ~~ /kick (zrobic)");
    }

    if(AdminLevel[playerid] >= 10)
    {
        SendClientMessage(playerid, COLOR_RED, "Admin(LVL 5):/slap(zrobic) ~~ /spec(zrobic) ~~ /kick (zrobic)");
    }

    if(AdminLevel[playerid] >= 11)
    {
        SendClientMessage(playerid, COLOR_RED, "Zarzad(LVL 1):/slap(zrobic) ~~ /spec(zrobic) ~~ /kick (zrobic)");
    }
    if(AdminLevel[playerid] >= 12)
    {
    
        SendClientMessage(playerid, COLOR_RED, "Zarzad(LVL 2):/slap(zrobic) ~~ /spec(zrobic) ~~ /kick (zrobic)");
    }
    return 1;
}

CMD:autor(playerid, params[])
{
    ShowPlayerDialog(playerid, 0, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Rich City Role Play", "Autorem calego serwera Rich City Role Play jest: Brajan Mokrzycki-Niuniek", "OK", "");
    return 1;
}


//Komendy Admina

CMD:forum(playerid, params[])
{

    if(AdminLevel[playerid] >=6)
    {

        SendClientMessageToAll(COLOR_LIGHTGREEN, "Adres forum: RichCity-RP.xaa.pl");
    }
    else
        {
    
            SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, "Nie jestes administratorem serwera!");
    
        }
    return 1;
}

CMD:g(playerid, params[])
{
    new text[300];
    if(VipLevel[playerid] >= 1)
    {
    if(sscanf(params, "s", text))
        {
            SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, "Uzyj: /G [WIADOMOSC]");
        }
        else
        {
            new Gname[MAX_PLAYER_NAME];
            new Wiadomosc[500];
            GetPlayerName(playerid, Gname, sizeof(Gname));
            format(Wiadomosc, sizeof(Wiadomosc), "GlobalneOOC: [%i] %s: %s",playerid, Gname, text);
            SendClientMessageToAll(COLOR_ORANGE, Wiadomosc);
            print(Wiadomosc);
        }
    }
    else 
    {
        SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, "Nie masz konta premium!");
    }
    return 1;
}

CMD:restart(playerid, params[])
{
    if(AdminLevel[playerid] >=11)
    {
        SendRconCommand("gmx");
        return 1;
    }
    else if(AdminLevel[playerid] <11)
    {
        SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, "Nie masz uprawnien do uzywania tej komendy!");
    }
    else
    {
        SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE,"Nie jestes administratorem serwera!");
    }
     return 1;
}

CMD:kick(playerid, params[])
{
    if(AdminLevel[playerid] >= 3)
    {
        new id;
        new powod[128];
        if(sscanf(params, "us", id, powod)){SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, "/kick <id> <powod<");return 1;}
        else if(id == INVALID_PLAYER_ID){SendClientMessage(playerid, COLOR_RED, "Podany gracz nie istnieje!");return 1;}
        else
        {
            SendClientMessage(id, COLOR_RED, "Zostales/as zkickowany/a!");
            Kick(id);
            SendClientMessage(playerid, COLOR_RED,"Gracz zotal zkickowany!");
            return 1;
        }
    }
    return 1;
}

Edytowane przez SWAT

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Rozbuduj to 

Cytuj

public OnPlayerRequestClass(playerid, classid)
{
    

    return 1;
}

i

 

Cytuj

public OnPlayerRequestSpawn(playerid)
{

    return 1;

}

 

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Zrobiłem od nowa ten GM i mi już działa, teraz mi nie działa system admina xD

//edit: działa już, ustawiłem cmd od >5  poziomu admina i sb dałem 5 poziom adma, a 5 nie jest wieksze od 5 XD

Edytowane przez SWAT

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

  • Przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×